Ostatni dzwonek w Konarskim

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość do dyrektora Szkoły im. Szymona Konarskiego, Walerego Jaglińskiego.

Ostatni dzwonek w Konarskim

W Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie 30 maja odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas początkowych. Uczniom klasy czwartej wręczono świadectwa ukończenia szkoły początkowej oraz wszystkim, którzy świetnie opanowali materiał nauczania dyplomy za pilną naukę. Cieszymy się, że na uroczystość licznie zgromadzili się nie tylko uczniowie, ale rodzice i dziadkowie.

Stało się już tradycją, że najlepsi uczniowie kończący kurs szkoły początkowej (klasa 4), pierwszej części szkoły podstawowej (klasa 8) oraz szkoły podstawowej (klasa 10) otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez Unię Kredytową RATO (wcześniej nosiła nazwę Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego). Nagroda przyznawana jest nie tylko za pilną naukę, ale przede wszystkim za godne reprezentowanie szkoły na miejskich oraz republikańskich konkursach.
Cieszymy się, że na uroczystość Ostatniego Dzwonka osobiście przybył kierownik administracji Władysław Janczys, który też wręczył nagrodę dla najlepszej uczennicy klasy 4 Eweliny Stravinskaitė (I miejsce na Miejskim Konkursie Ortograficznym dla klas 4, II miejsce w Miejskim Konkursie: „Jestem katolikiem” oraz III miejsce w Republikańskim Konkursie: „Jestem katolikiem”). Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły, gdzie można zapoznać się z innymi osiągnięciami uczniów szkoły.

Podczas święta było dużo dyplomów, książek, cieszymy się jednak, że żadne dziecko nie wyszło z imprezy bez prezentu. Szkoła od początku tego roku realizuje program Fundacji „Kulczyk Foundation“ – „Wiem, czuję… pomagam!“. Każdy uczeń w ramach tej współpracy otrzymał zeszyt z logotypem fundacji.

W imieniu społeczności szkolnej chciałbym serdecznie podziękować Fundacji „Kulczyk Foundation“ za otrzymane zeszyty dla uczniów oraz za dofinansowanie szkolnego laboratorium przyrodniczego, zaś Unii Kredytowej RATO za ufundowanie nagrody oraz za stałe wspieranie inicjatyw szkoły.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE