Ostatni dzwonek w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Heleny Marcinkiewicz, p.o. dyrektora Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Ostatni dzwonek w Gimnazjum im. Wł. Syrokomli

Po długich miesiącach wytężonej pracy nadszedł nareszcie długo oczekiwany przez uczniów czas odpoczynku. Praktycznie przez cały rok szkolny zdobywali nowe umiejętności. Stawali się bardziej dorośli i każdego dnia udowadniali, że potrafią sprostać coraz większym wymaganiom, które przed nimi stawiano…

Wicedyrektor Ewa Żylińska wymieniła osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach, zwycięstwa na poważnych i trudnych olimpiadach, konkursach, czy na artystycznych festiwalach, wystawach lub w zawodach sportowych. Podkreśliła ogromne zasługi nauczycieli gimnazjum, którzy nie tylko nauczali, nie tylko odkrywali i rozwijali talenty uczniów, ale i sami uczestniczyli w różnych konkursach międzynarodowych, otrzymywali odznaczenia i nagrody. Cieszą osiągnięcia zespołu „Wilenka”, który na wszystkich festiwalach bądź konkursach zdobywa same laury. Gimnazjum uczestniczy w projekcie międzynarodowym Erazmus+, w ramach którego nasi uczniowie i nauczyciele wyjeżdżali do Polski, Chorwacj,i w lutym zwiedzili Hiszpanię, a obecnie goszczą w Anglii. Były realizowane projekty wymiany młodzieży z Krakowem, z Markami. Uczniowie nadal uczestniczą w międzynarodowym, twórczym i pracochłonnym projekcie „Animujemy wspólnotę” . Pod kierownictwem reżysera z Polski tworzą obecnie 4 filmy animowane o wybitnych osobowościach.

Pełniąca obowiązki dyrektora gimnazjum Helena Marcinkiewicz dla uczniów klas 5-8, I-III klas gimnazjalnych wręczyła dyplomy za wspaniałe wyniki w nauce i nagrody za zwycięstwa w konkursach. Pogratulowała uczennicom gimnazjum, które uczestniczą w programie dla młodzieży DofE i wczoraj otrzymały międzynarodowe certyfikaty i znaczki -brązu. Zespół wokalny „Tęcza” przeniósł uczestników apelu do krainy talentów, zaś ogromną radość sprawił nadzwyczajny śpiew naszego „słowiczka” Ewy Rawłuszewicz. Wicedyrektor podziękowała Rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz naszego gimnazjum. Życzyła wszystkim uczniom dobrych, pogodnych, pełnych niezapomnianych przygód i bezpiecznych wakacji. Do spotkania 1 września!

PODCASTY I GALERIE