Ostatni dzwonek dla klas początkowych w Szkole im. Szymona Konarskiego

Na Radarze wileńskim mamy wiadomość od dyrektora Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walerego Jaglińskiego.

Ostatni dzwonek dla klas początkowych w Szkole im. Szymona Konarskiego

W Szkole im. Szymona Konarskiego odbyła się we wtorek uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas początkowych. Uczniom wręczono świadectwa ukończenia klasy czwartej oraz dyplomy za pilną naukę. Cieszymy się, że na uroczystość licznie zgromadzili się nie tylko uczniowie, ale rodzice i dziadkowie.

Staje się już tradycją, że najlepsi uczniowie kończący kurs szkoły początkowej (klasa 4), pierwszej części szkoły podstawowej (klasa 8) oraz szkoły podstawowej (klasa 10) otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez Unię Kredytową Regionu Wileńskiego. Nagroda przyznawana jest nie tylko za pilną naukę, ale przede wszystkim za godne reprezentowanie szkoły na miejskich oraz republikańskich konkursach.

Wśród klas czwartych zostały nagrodzone dwie osoby Dominika Sztura – (I miejsce na Miejskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego dla klas 4) oraz Agata Masłowska – (wyróżnienie w Miejskim Konkursie Ortograficznym „W Świecie Ortografii“ oraz wyróżnienie na XVIII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie). Oczywiście tu są wymienione tylko ważniejsze osiągnięcia. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły, gdzie można zapoznać się z innymi osiągnięciami uczniów szkoły.

W imieniu społeczności szkolnej chciałbym serdecznie podziękować Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego za ufundowanie nagród, szczególnie zaś dla kierownika administracji Krystyny Simonowicz za stałe wspieranie inicjatyw szkoły.

PODCASTY I GALERIE