Nowy krzyż w Glinciszkach

Na Radarze Wileńskim mamy kolejną wiadomość z Glinciszek. Tym razem od członkini Wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezie – Glinciszki Agaty Puncewicz.

Nowy krzyż w Glinciszkach

Fot. Agata Puncewicz

„Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa” – św. Jan Paweł II

Wyciąg z encyklopedii staropolskiej ilustrowanej, o kapliczkach przydrożnych: Warszawa 1974r. tom III str.3. „Stare te zabytki wiejskiej sztuki i budownictwa giną z rokiem każdym i przyjdą czasy, z powodu samej starości zanikną zupełnie. Dopóki więc istnieją tu i ówdzie, choć nie bardzo piękne i ciekawe, ale zawsze dające obraz miejscowej kultury, powinny być ołówkiem lub fotografią odtworzone i zebrane z całego kraju“.

Mamy niezmierny powód do radości, że w naszej miejscowości wiara i tradycja nie gaśnie, a kultura staje się bogatsza. Z pięknej inicjatywy Wspólnoty lokalnej okolic Podbrzezie – Glinciszki, przy ogromnym wsparciu materialnym i fizycznym miejscowego rolnika Waleriana Kulesziusa, przy gmachu początkowej szkoły w Glinciszkach, wzniesiono Krzyż – piękne dzieło rąk rzeźbiarzy Rimantasa i Laurinasa Stankewicziusów.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Droga nie była różami usłana, idea dojrzewała przez dwa lata. Największą trudnością było znalezienie miejsca pod krzyż, by modlitwa odbywała się w otoczeniu bliskim i bezpiecznym dla wiernych mieszkańców Glinciszek.

Wielce dziękujemy Sz. P. Walerii Jaglinskiej, dyrektor szkoły-przedszkole w Glinciszkach za pozwoleniem Działu Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, za przydzielenie miejsca pod krzyż oraz placyku przy nim.

Serdeczne dziękujemy za materialne i fizyczne wsparcie następującym osobom: Staroście gminy podbrzeskiej Henrykowi Gierulskiemu, kierownikowi leśniczówki Sz. P. Arwidasowi Kasperaitisowi, dyrektorowi firmy budowlanej Wiktorowi Jurgielewiczowi, Panu Janowi Kosowskiemu.

Za poświęcenie prywatnego czasu i wkładu wielkiej pracy fizycznej dziękujemy: Antoniemu Czekolis, Władysławowi Rudzionisowi, Wiktorowi Pateckiemu, Edmundowi Perweinisowi, Tadeuszowi Kancleż, Janu Rymczewiczowi, Romanowi Alechenko oraz wielu innym osobom, które ofiarują się bezinteresownie na pożytek wspólnoty.
Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję.

„Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia.” (Paweł VI)

Tradycyjnie w maju przy kaplicach i krzyżach przydrożnych we wsiach, wierni gromadzą się, aby śpiewem i modlitwą uwielbić Boga przez Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

Tak więc z inicjatywy seniorów wsi Glinciszki, zapraszamy w te majowe dni do gromadzenia się przy wspólnej modlitwie, przy nowo ustawionym krzyżu w Glinciszkach (mimo że trwają tam jeszcze prace wykończeniowe), jest to możliwość zawierzenia Matce Bożej całej swojej życiowej codzienności, swoich problemów i wyproszenia potrzebnych łask.

Zapraszamy na wspólną modlitwę majową każdego dnia o godzinie 20.00.

Zaś 29 maja o godz. 19.00 proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego ks. Marek Gładki poświęci nowy krzyż. Serdecznie zapraszamy parafian oraz wszystkich chętnych na tak ważne dla naszej wsi wydarzenie.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE