Nietradycyjne lekcje historii i języka polskiego uczniów z Grzegorzewa

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od nauczycielki historii i języka polskiego Bożeny Sienkiewicz z Gimnazjum w Grzegorzewie.

Nietradycyjne lekcje historii i języka polskiego uczniów z Grzegorzewa

14 lutego uczniowie pionu polskiego gimnazjum w Grzegorzewie udali się wraz z nauczycielkami od historii i języka polskiego na spotkanie z wieszczem literatury polskiej Adamem Mickiewiczem. Pierwsze spotkanie odbyło się w muzeum A. Mickiewicza. Uczniowie zwiedzili muzeum, które się znajduje w dawnym mieszkaniu przy ulicy Bernardyńskiej , gdzie poeta zamieszkał w 1822 roku i redagował poemat ,,Grażyna’’. Zapoznaliśmy się z eksponatami muzeum, które przypomniały o wileńsko-kowieńskim okresie twórczości poety, o studiach na Uniwersytecie Wileńskim oraz o słynnych profesorach i studentach tej uczelni I połowy XIX wieku. Przecież wiadomo, że wówczas Uniwersytet Wileński był kolebką polskiego romantyzmu, ponieważ właśnie były wydane ,,Ballady i romanse’’ A. Mickiewicza w 1822 roku, które zapoczątkowały okres romantyzmu w literaturze polskiej. Jak stwierdzili niektórzy uczniowie : ,,Duch poety było czuć właśnie w tych pokojach, gdzie mieszkał wieszcz…’’. Uczniowie mieli możliwość usłyszeć i powtórzyć, jak brzmi w różnych językach tytuł polskiej epopei narodowej Pan Tadeusz ( nawet po chińsku, koreańsku oraz w języku esperanto). Hołd pamięci i szacunku poecie złożyliśmy przy pomniku Adama Mickiewicza.

Odwiedziliśmy również dziedziniec Juliusza Słowackiego, gdzie się znajduje piękne popiersie słynnego polskiego romantyka, który również mieszkał i studiował w Wilnie.

Znajdując się obok Domu Sygnatariuszy przypomnieliśmy o kolejnej rocznicy odrodzenia niepodległości Litwy, o znaczeniu dokumentu, który właśnie w tym gmachu został podpisany oraz wygłoszony 16 lutego 1918 roku . Znaczenie Aktu jest nieprzecenione, ponieważ ten dokument zapoczątkował odrodzenie państwowości państwa litewskiego po 123 latach zaborów. Zwiedzenie ekspozycji muzeum zaplanowane jest w tym miesiącu, gdzie się odbędzie kolejna lekcja historii.

Spacerując uroczymi uliczkami starówki wileńskiej, udaliśmy się do muzeum Pałacu Władców, aby zapoznać się ze wspaniałą wystawą poświęconą twórczości wieszcza polskiej literatury Adama Mickiewicza. Tytuł wystawy brzmi : ,,Litwo, Ojczyzno moja…Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz‘’. Wystawa jest wspólnym polsko-litewskim projektem. Została zorganizowana w końcu ubiegłego roku z okazji 100. rocznicy odrodzenia niepodległości Polski i Litwy. To jest wspaniały przykład współpracy obu państw, które łączy wspólna wielowiekowa historia oraz okres bohaterskich walk narodowowyzwoleńczych. Na wystawie wyeksponowano ponad 250 autentycznych, niezwykle wartościowych eksponatów, które udostępniło wiele muzeów z Polski i Litwy jak również z kolekcji prywatnych.

Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze wspaniałą wystawą oraz uczestniczyć w nietradycyjnej lekcji języka polskiego oraz historii. Pierwsza część wystawy przedstawia życiorys poety. Na mapach uczniowie z ogromnym zainteresowaniem odnajdywali miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, z okresu emigracji poety, aż do zgonu w Turcji. Natomiast druga część wystawy poświęcona jest najsłynniejszemu dziełu wieszcza – polskiej epopei narodowej Pan Tadeusz. Wystawa przybliżyła nam poemat A. Mickiewicza. Dzięki wspaniałym obrazom mieliśmy możliwość przypomnieć znane ilustracje poematu, jak na przykład dworek w Soplicowie; zamek, o który się toczył spór pomiędzy Horeszkami i Soplicami. Portrety bohaterów oraz obrazy historyczne przeniosły nas do okresu, kiedy się rozgrywa akcja poematu. Czytając fragmenty z Pana Tadeusza uczniowie przypomnieli tradycje szlacheckie I połowy XIX wieku oraz znane sceny poematu: polowanie, grzybobranie, ucztę w zamku Horeszków. Wśród eksponatów uwagę uczniów zwrócił tekst litewskiego hymnu narodowego – Tautiška giesmė, którego autorem jest Vincas Kudirka. Powstało logiczne pytanie: dlaczego się znalazł na tej wystawie? A więc, według stwierdzenia niektórych językoznawców i historyków, poemat Pan Tadeusz, a szcególnie słowa Inwokacji Adama Mickiewicza inspirowały V.Kudirkę do napisania pierwszej zwrotki hymnu. Pamiętamy przecież słowa pierwszych wersów poematu i hymnu, pomiędzy którymi rzeczywiście można odnalezć podobieństwo: ,,Litwo, Ojczyzno moja…‘‘ oraz ,,Lietuva, Tėvynė mūsų…‘‘. Niezwykle ważną chwilą lekcji była możliwość obejrzenia oryginału poematu A. Mickiewicz Pan Tadeusz- rękopisu najsłynniejszego dzieła wieszcza. Niezwykle skomplikowany był los rękopisu, który wreszcie został odzyskany i jest własnością Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełni wrażeń z fascynującej wycieczki oraz ciekawych lekcji, w dobrym humorze uczniowie wrócili do szkoły, mając nadzieję na kolejne, również ciekawe i kształcące lekcje poza murami szkoły…

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE