Niedziela Miłosierdzia Bożego w Rukojniach

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Elżbiety Jankowskiej, która przysłała obszerną relację w Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Rukojniach.

zw.lt
Niedziela Miłosierdzia Bożego w Rukojniach

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego.

W związku z tym cały świat obchodzi Rok Miłosierdzia Bożego. Szczególnie jest to ważne dla katolików pochądzących z Litwy, ponieważ tutaj było posadzone to „ziarno gorczycy“ (Mt 17:14-20).

Kult Miłosierdzia Bożego w parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Rukojniach był zapoczątkowany przez byłego proboszcza parafii – ks. Jana Mackiewicza. 30 kwietnia 2011 roku w świątyni został wyświęcony obraz „Jezu Ufam Tobie“ oraz boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego.

4 kwietnia bieżącego roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Rukojniach wierni uroczyście uczcili Rok Miłosierdzia Bożego. Aby uczcić Godzinę Miłosierdzia, uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 14.30. Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii ks. Jan Matusewicz.

Ks. pr. J. Matusewicz w swym kazaniu podkreślił, że właśnie w ten dzień, na Święto Miłosierdzia, można otrzymać odpust zupełny. Zgodnie z apostolskim dekretem, wiernym, którzy w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, wezmą udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „Ojcze nasz“ i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie“), udziela się odpustu zupełnego.

„Jakie łaski otrzymacie po dzisiejszej Mszy Świętej, wie tylko Pan Bóg. Tylko On wie, jaką łaskę dla człowieka trzeba dać“ – ogłosił proboszcz parafii w Rukojniach.

Po Komunii Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się adoracja. Odczytano fragmenty dzienniczka Św. Siostry Faustyny. Następnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w czasie której parafianie odczytali modlitwy w różnych intencjach. Wierni modlili się za rodziców, małżonków, dzieci, zmarłych, chorych, cierpiących, starych i niepełnosprawnych oraz za wszystkich zebranych.

Po ukończeniu Mszy Świętej licznie zebrani parafianie nie ukrywali wzruszenia. A każdy z nich z rąk proboszcza otrzymał symboliczny klucz z napisem „Koronka do Miłosierdzia Bożego – to klucz otwierający Zdrój Miłosierdzia Bożego“ wraz z tekstem Koronki.

W imieniu wszystkich uczestników uroczystości pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania proboszczowi parafii w Rukojniach ks. J. Matusewiczowi za wspólną modlitwę i umiejętność zrzeszenia wiernych.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE