Niecodzienne spotkanie z historią w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od klubu prasowego Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie o spotkaniu .z Panią Krystyną Kosmahl.

zw.lt
Niecodzienne spotkanie z historią w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie

25 września gościliśmy w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie Panią Krystynę Kosmahl, która wraz z osobami towarzyszącymi Panią Jadwigą Krypajtis-Hajt oraz Panią Krystyną Rotkiewicz przybyła do naszej szkoły na spotkanie z uczniami klas starszych.

Pani Krystyna Kosmahl podzieliła się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z okresu wojny. Opowiadała o tym, jak w sierpniu 1944 r. jako dwunastoletnia dziewczynka trafiła razem z matką do obozu w Ravensbrück. W obozie tym, przeznaczonym dla kobiet, w latach 1942 – 1944 Niemcy przeprowadzali zbrodnicze doświadczenia na więźniarkach.

Z obozu w Ravensbrück wraz z matką trafiła do Buchenwaldu, unikając tym bestialskich eksperymentów medycznych, na które już była skazana. Obóz w Buchenwald opuściła w maju 1945 r. uczestnicząc w tzw. marszu śmierci. Podczas marszu dziennie pokonywano około 20 – 30 km, nie mając żadnego dostępu do jedzenia, jedynym pożywieniem była trawa i kora sosnowa. Musiały je jeść po kryjomu, bo nawet za to groziło rozstrzelanie. Marsz śmierci z Obozu w Buchenwald rozpoczęło około 1000 kobiet, a do celu dotarło tylko 86, wśród nich pani Krystyna i jej mama.

Uczestniczący w spotkaniu uczniowie i nauczyciele byli bardzo poruszeni opowiadaniem. Młodzież miała wyjątkową okazję usłyszeć od naocznego świadka, jak wyglądało życie w niemieckich obozach koncentracyjnych. Dzięki takim spotkaniom pamięć o tym, czym była II wojna światowa przetrwa w pamięci kolejnych pokoleń.

Za możliwość zrealizowania tego spotkania podziękowania należą również dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adamowi Błaszkiewiczowi, który pomógł w przybyciu Pani Krystyny Kosmahl do Wilna.

PODCASTY I GALERIE