Niebanalna inauguracja roku akademickiego na LUE

Na Radarze wileńskim mamy wiadomość od Justyny Szumskiej oraz Sabiny Lachowicz, studentek filologii polskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym​.

Niebanalna inauguracja roku akademickiego na LUE

Dzień 1 września jest świętem rozpoczęcia nowego roku nauki nie tylko w szkołach, lecz również i na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. W tym dniu nowo utworzoną grupę studentów I roku polonistyki uroczyście w murach uczelni powitały władze uniwersyteckie, a także władze wydziałowe – Wydziału Edukacji Humanistycznej – oraz wykładowcy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Pierwsze spotkanie zapoznawczo-integracyjne I roku ze społecznością polonistów Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego odbyło się jednak trochę wcześniej, jeszcze w przededniu inauguracji na uczelni.

W ostatnich dniach sierpnia Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki LUE zorganizowało wycieczkę edukacyjną dla studentów polonistyki oraz wykładowców na temat „Dwór polski na Litwie”. Pierwszym punktem zwiedzania był kościół pw. św. Michała w Jużyntach, który został wzniesiony w końcu XVIII wieku, a ufundowany przez Michała Weyssenhoffa. Z dworu Weyssenhoffów w Jużyntach niestety nic nie pozostało, ale niezwykły ogromny kościół, stare
nagrobki cmentarza i piękno małego miasteczka udowodniły, że Jużynty znajdują się w uroczym kraju. Jest to pagórkowata kraina dużych, budowanych z wielkim rozmachem kościołów, autentycznych, prawie nietkniętych współczesnym bezguściem zadbanych domostw bez wysokich płotów, murów czy ogrodzeń.

Po krótkim przystanku w Jużyntach udaliśmy się do pobliskich Gaczan, gdzie z gorącym sercem powitał nas właściciel dworu, Piotr Rosen – potomek rodu baronów Rosenów. Historię powstania, zniszczenia i odzyskania tego dworu Pan Piotr Rosen opowiadał z ogromnym zaangażowaniem, a studenci wraz z wykładowcami z zaciekawieniem słuchali. To właśnie jego ojciec, Antoni Rosen, po wielu latach, już w niepodległej Litwie, odzyskał majątek, a dzisiejszy gościnny gospodarz i właściciel Pan Piotr rozpoczął gruntowny remont posiadłości oraz przywracanie do życia dworu i otaczającego go parku.

Drewniana budowla została odbudowana w autentycznym duchu byłego dworu i odzyskała dawny blask. Ściany, okna, wnętrza wszystko zostało odnowione tak, jak to wyglądało w czasach sprzed 1940 r. Cieszy oko również zadbany ogromny park i pobliskie jezioro. Właśnie tutaj, w Gaczanach, na przełomie XIX i XX wieku u Piotra Rosena (dziadka dzisiejszego gospodarza dworu Piotra Rosena) bywał pisarz Józef Weyssenhoff. W jego powieści pt. „Soból i Panna”, nb. uważnej za najlepszą w jego dorobku, znajdziemy literackie opisy okolic i samego dworu gaczańskiego, a ówczesny właściciel Piotr Rosen został pierwowzorem postaci Stanisława Pucewicza. Dwór w Gaczanach słynął z gościnności i dobrej kuchni i tak jest do dziś, o czym przekonaliśmy się osobiście dzięki przemiłym gospodarzom – Pani Ewie i Panu Piotrowi Rosenom. Wyjechaliśmy nie tylko wzbogaceni o wiedzę historyczną, ale też tknięci do głębi czarującą atmosferą tego miejsca.

Nasza wyprawa miała ciąg dalszy – do Rakiszek (Rokiškis) było już bardzo blisko. Zwiedziliśmy tam piękny pałac rodu Tyzenhauzów, zbudowany w 1801 roku przez Ignacego Tyzenhauza. Dziesiejsza jego wersja pochodzi z 1905 roku, kiedy pałac był w rękach Jana Przeździeckiego. Obecnie w tym okazałym, bardzo dobrze zachowanym neorenesansowym budynku mieści się muzeum. Mieliśmy możliwość nie tylko zobaczyć autentyczne stroje, meble, ale dzięki
opowiadaniu przewodnika również poznać historię powstania i odbudowania tego pałacu.

Studenci i wykładowcy zgodnie stwierdzili, że w tak słoneczny sierpniowy dzień wracają z wyprawy z dużym bagażem nowych wrażeń i wiadomości. Informacja była ciekawa i pożyteczna dla każdego, więc wszyscy byli bardzo wdzięczni za zorganizowaną wycieczkę, podczas której „nowo upieczeni” studenci I roku poczuli się pełnoprawnymi członkami koleżeńskiej, wesołej i ciekawej świata społeczności polonistycznej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.

PODCASTY I GALERIE