Nauczycielka Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie – najbardziej postępowym nauczycielem matematyki na Litwie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od administracji Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Nauczycielka Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie – najbardziej postępowym nauczycielem matematyki na Litwie

We środę, 21 października, w wielkiej sali Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie odbyła się nadzwyczajna impreza – Forum Intelektualne 2020. Celem imprezy było omówienie innowacyjnego programu edukacyjnego, czyli perspektyw i wyzwań współczesnej edukacji.

W programie znalazła się inteligencja emocjonalna, neuroedukacja, czyli wykorzystanie potencjału mózgu w procesie uczenia się oraz sztuczna inteligencja.

Podczas imprezy zostali nagrodzeni najbardziej postępowi nauczyciele nauk ścisłych z całej Litwy. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych za lata 2018-2020, rozpatrywano opinie administracji szkół, rodziców, uczniów. Ostatecznie wytypowano czterech finalistów ze 130 nauczycieli z całej Litwy, czyli po jednym nauczycielu matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki.

Niezmiernie się cieszymy, że wśród finalistów znalazła się nauczycielka matematyki naszego Gimnazjum, pani Swietłana Nowelska. Gratulujemy zwycięstwa oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

PODCASTY I GALERIE