Nauczyciele ze żłobka-przedszkola w Niemieżu na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych

W dniach 26-28 maja 2023 roku nauczyciele ze żłobka-przedszkola w Niemieżu mieli zaszczyt uczestniczyć w IX Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych i Polskich pod hasłem „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”. W zjeździe wzięło udział około 200 nauczycieli z 27 krajów świata: Australii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Kanady, Kataru, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

zw.lt
Nauczyciele ze żłobka-przedszkola w Niemieżu na Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych

2023 r. jest ogłoszony rokiem Kopernikańskim, więc zjazd stał się częścią projektu „Z Kopernikiem przez świat”. W ramach spotkania odbyły się wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje. Nauczyciele z całego świata dzielili się doświadczeniem zawodowym, wiedzą, różnorodnością metodyk nauczania, mieli możliwość wymienić się kontaktami i rozpocząć współpracę.

IX Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych odbył się w przepięknym polskim mieście Toruń, który zachwycił nas swoją historią, malowniczą starówką oraz gościnnością. Poza tym spacery po Rynku Staromiejskim i wieczór w ruinach zamku krzyżackiego połączony z koncertem nadały jeszcze więcej niezapomnianych wrażeń. Spotkanie polskich nauczycieli z całego świata było niezwykle pożytecznym i inspirującym wydarzeniem dla nas i być może dla każdego uczestnika.

Anna Jusewicz, wicedyrektor, starszy nauczyciel muzyki
Jolanta Sokołowska, starszy logopeda

PODCASTY I GALERIE