Na ludowo w rejonie solecznickim. Jak to dawniej było…

Na Radarze Wileńskim tym razem mamy wiadomość od Jolanty Prowłockiej z Centrum Kultury w Solecznikach.

W dniach 28-30 listopada w ramach programu „Dorzecze Niemna – śladami Oskara Kolberga” , którego realizatorem jest Stowarzyszenie „Krusznia”, a partnerem spotkania na Litwie Centrum Kulktury Samorządu Rejonu Solecznickiego odbyły się badania terenowe, warsztaty ze śpiewu i tańca, koncert muzyki tradycyjnej poświęcony Oskarowi Kolbergowi, a także potańcówka wileńska w Janczunach i Białej Wace.

Projekt ten to interdyscyplinarna ekspedycja w poszukiwaniu melodii, tańców, obyczajów okruchów dawnego świata, rozsypanych gdzieś na wschodnich rubieżach, na trójstyku granic Polski, Litwy i Bialorusi. Stowarzyszenie w ramach tego projektu zrealizowało szereg wypraw na Litwę i Białoruś.

W burzliwej historii naszych rodzinnych ziem wiele obyczajów zatarło się i odeszło w niepamięć, ale nadal żyją ci, którzy mogą użyczyć swej pamięci i pomóc zadokumentować to, co zostało.

W trakcie warsztatów dzieci uczono charakterystycznego śpiewu wileńskiego, tańców i zabaw ludowych, a także gry na cymbałach wileńskich. Zajęcia ze śpiewu i Tańca prowadziły Marta Urba-Burdalska z Olsztyna i Julita Charytoniuk z Białegostoku. Zajęcia gry na cymbałach przeprowadził cymbalista Paweł Grupkajtys z Nowej wsi Ełckiej.

W ramach etnograficznych badań terenowych członkowie Stowarzyszenia „Krusznia” na czele z prezesem Jerzym Czyżyńskim odwiedzili cymbalistę z Koniuch Edwarda Wojtkiewicza, śpiewaczek z Janczun i Białej Waki, które zaprezentowały piosenki wileńskie podczas koncertów na scenie. Niesamowite wrażenie zostawiło spotkanie z mandolinistą i skrzypkiem z Białej Waki Bolesławem Stankiewiczem, który nie tylko grał w ciągu spotkania na instrumentach,ale też śpiewał regionalne piosenki i opowiadał historii ze swojego życia.

Ucztą dla duszy był koncert kolbergowski w Białej Wace, w trakcie którego słuchacze usłyszeli utwory ze zbiorów Oskara Kolberga w wykonaniu Marty Urba-Burdalskiej, Julity Charytoniuk oraz kapeli ludowej w tradycyjnym składzie wileńskim „Chłopcy z Nowoszyszek”. Wykonawcy za pomocą muzyki opowiedzieli o tym, co zostawił nam po sobie Oskar Kolberg i przedstawili jego dzieło.

Ważną, a także angażującą wszystkich uczestników imprezy była potańcówka ludowa składająca się z tańców wileńskich takich jak „Kozak”, „Polonez chodzony”, „Kochaneczka”, „Krakowiak wileński III częściowy”, „Walc Aleksander”, „Karobuszka”, „Wasadula”, których obecnych na zabawie uczyły Jolanta Prowłocka i Marta Urba-Burdalska, przeplatanych zabawami etnograficznymi, „Przepióreczka”, „Lisek”, „Jawor”, „Wojenka”, „Polka rekuzowana”, „A w Gosztanach” i tradycyjnymi wróżbami Andrzejkowymi, których nauczyła Loreta Grygorowicz. Do tańca i zabaw przygrywała kapela.

Spotkania miały na celu przybliżyć to co jest wartościowe i bliskie dla nas tu mieszkających, mowę, tańce, pieśni i tradycje ludowe, to co krzewili i przekazywali z pokolenia na pokolenie nasi przodkowie. Projekty o takim charakterze przywracają do życia i utrwalają kulturę wileńską, kulturę naszych terenów.

Działalność Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego nie zamyka się wyłącznie w organizacji imprez o charakterze etnograficznym, otóż w Centrum Imprez w Białej Wace od niedawna powstała grupa etnograficzna składająca się z dzieci miasteczka, które uczą się gry na cymbałach, a także piosenek, zabaw, rękodzieła, tańców i obrzędów wileńskich. Grupa jest otwarta dla nowych uczęstników niezależnie od wieku. Każdego, kto lubi śpiew, taniec, kto chce korzystnie spędzić czas , pielęgnując i kontynując tradycje naszych dziadów zapraszamy do aktywnego udziału w grupie.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Do wysyłania swoich relacji zapraszamy wszystkich Czytelników! W tym miesiącu do wygrania podwójne zaproszenie do kina Forum Cinemas.

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej