Młodzież z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II pamięta: lekcja historii na Rossie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od nauczyciela historii z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II Wiktora Łozowskiego.

zw.lt
Młodzież z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II pamięta: lekcja historii na Rossie

17 września 1939 roku wojska sowieckie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej. Rozkazy naczelnego wodza Śmigłego – Rydza tymczasem nakazywały „niepodejmowanie walk z jednostkami Armii Czerwonej”. Rozkazu Naczelnego Wodza nie wykonała zresztą, i to świadomie, spora część polskich sił zbrojnych znajdujących się nad polską granicą wschodnią. Po zarządzonej ewakuacji w Wilnie pozostały tylko nieliczne pododdziały. Wilnianie chcieli się jednak bronić. Młodzież szkolna i akademicka zaczęła spontanicznie organizować się w grupy samoobrony. Zorganizowano kilkanaście stanowisk obronnych, m.in. na tzw. Górce Chrystusowej na zapleczu kościoła św. Rafała. Punkty oporu zorganizowano też na przejeździe kolejowym nieopodal ul. Polskiej i w okolicy ul. Ostrobramskiej, u wylotu ul. Połockiej i na wysokości ul. Arsenalskiej. Walczono także w okolicach Mostu Zwierzynieckiego, dokładnie na wprost alei Mickiewicza. Na wzgórzu przed Rossą, w okopach stanowisko zajął pododdział KOP-u „Troki“, w którym służbę pełnił właśnie kapral Wincenty Salwiński. Walki o Wilno toczyły się z różnym nasileniem wieczorem 18 i w nocy 19 września 1939 r. W tych walkach zginęło kilkanaście osób, śmierć ponieśli również kapral Wincenty Salwiński oraz szeregowcy Piotr Stacirowicz i Wacław Sawicki.

Stała się już tradycją, Lekcja historii, którą wraz z nauczycielami historii realizują w tym dniu uczniowie gimnazjum im. św. Jana Pawła II stała się już tradycją. Gimbusi z trzeciej klasy przygotowali program poświęcony tym tragicznym wydarzeniom i zaprezentowali go młodzieży z drugich klas. W części muzycznej programu zabrzmiała  piosenka „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu Bartka Urbanowicza. W kwaterze wojskowej cmentarzu Rossa zostały zapalone znicze na grobach: Wincentego Salwińskiego, Piotr Stacirowicza i  Wacława Sawickiego. Uczciliśmy pamięć poległych bohaterów chwilą ciszy i odmówiliśmy modlitwę. Zakończyliśmy naszą lekcję historii zapaleniem zniczy na płycie mauzoleum marszałka J. Piłsudskiego. Po wykonaniu swego obowiązku patriotycznego  orszak uczniowski ruszył w stronę Placu Katedralnego, gdzie w tym dniu odbywały się targi edukacyjne szkół polskich Wileńszczyzny.

Zaszczyciliśmy swą obecnością pawilon gimnazjum im. św. Jana Pawła II, gdzie wartę honorową pełnili wybrani przedstawiciele społeczności gimnazjum. Kibicowaliśmy zespołowi artystycznemu z naszej szkoły. Końcowym przedsięwzięciem w tym dniu było ustawienie się do tworzenia żywego serca na Placu Ratuszowym. Akcja była zorganizowana przez hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w ramach „Dni Gdańska w Wilnie”. Po tak długim „maratonie” imprez wracaliśmy do domu z satysfakcją i poczuciem zadowolenia z powodu wykonanego obowiązku obywatelskiego i patriotycznego.

PODCASTY I GALERIE