Sycylia. „Ponad rożnicami:  zaakceptuj mnie takim, jakim jestem“

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Anny Makowskiej, nauczycielki historii w Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt
Sycylia. „Ponad rożnicami:  zaakceptuj mnie takim, jakim jestem“

„Jak integrować uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?“ –
takie zagadnienie było tematem spotkania nauczycieli państw należących  do Unii Europejskiej.  

W dniach 21- 26 listopada nauczyciele  Liceum im. Adama Mickiewicza wraz z kolegami zHiszpanii, Grecji, Chorwacji, Rumunii oraz Włoch spotkali się na słonecznej Sycylii. Podejmowała gości szkoła Isttuto Comprensivo Statele Torrenova.  To spotkanie było możliwe dzięki projektowi Erasmus + pod nazwą:  „Ponad rożnicami: zaakceptuj mnie takim, jakim jestem“.

Podczas zajęć  uczestnicy zaprezentowali możliwości integracji uczniów   specjalnej troski, bowiem każdy kraj ma własne doświadczenie i specyfikę nauczania takich dzieci. W toku  dyskusji wymienialiśmy się  spostrzeżeniami i propozycjami, gdyż wszystkim przyświecał jeden  cel:   stworzenie możliwości kształcenia się i socjalizacji każdego dziecka,  nie zważając na jego osobliwość.

Jak w czasie lekcji znaleźć sposób, by dotrzeć do każdego dziecka, zdolnego i mniej zdolnego? Jak zapewnić wszystkim możliwość kształcenia się,  unikając wykluczenia społecznego? Jak zaangażować do pracy każdego  ucznia? Odpowiedzi na te i inne trudne pytania są aktualne dla każdego nauczyciela, niezależnie od  kraju jego zamieszkania. Niestety, gotowej i uniwersalnej recepty na
to nie ma, ale istotne jest to, iż w toku dyskusji rodziły się nowe pomysły,
a  praktyka kolegów z krajów partnerskich z pewnością będzie przydatna w pracy. 

Uczestnicy projektu odwiedzili kilka placówek oświatowych. Uczniowie  szkół i przedszkoli prezentowali gościom swe umiejętności artystyczne.  Gospodarze spotkania – Włosi, a dokładniej Sycylijczycy zadbali o
to, by zapoznać gości z kuchnią i kulturą słonecznej wyspy.  Byliśmy częstowani dobrą kawą i pysznymi przekąskami.  San Marco d’Alunzio, Torrenova, Tindari – to tylko niektóre z sycylijskich miasteczek, omywanych Morzem  Tyrreńskim i otoczonych pasmami gór, które zauroczyły swym subtelnym  pięknem. 

Mogliśmy naocznie się przekonać, jak powstaje miejscowa ceramika.  Otrzymaliśmy na pamiątkę gliniane szyszki piniowe- symbol powodzenia i dobrobytu. Uczestników projektu czeka kolejny etap pracy i  nowe spotkania. 

Tematy kolejnych spotkań będą dotyczyły akceptacji, zwalczania mobbingu  w życiu codziennym oraz w sieciach społecznych, radość poznania i  doceniania różnorodności kultur.  Kolejna wymiana jest przewidziana z   udziałem uczniów,a Liceum im. Adama Mickiewicza stanie się   gospodarzem projektu  już na początku następnego roku szkolnego.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego! Przysyłaj swoje materiały na adres: radar@zw.lt

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE