Międzynarodowy projekt ,,Erasmus+. Razem ponad różnicami: Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem”

Dzisiaj na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Eleonory Ališauskienė z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt
Międzynarodowy projekt  ,,Erasmus+. Razem ponad różnicami: Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem”

Mickiewiczówka wzięła udział w międzynarodowym projekcie ,,Erasmus+. Razem ponad różnicami: Zaakceptuj mnie takim, jakim jestem”.

W dniach 1-7 maja w przepięknym chorwacki miasteczku  Jasenovac u ujścia rzeki Uny do Sawy odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu ,,Erasmus+. RAZEM PONAD RÓŻNICAMI: ZAAKCEPTUJ MNIE TAKIM, JAKIM JESTEM” z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Grecji, Chorwacji oraz Litwy. Nasz kraj reprezentowały dwie drużyny siódmoklasistów i dziewięcioklasistów oraz nauczycielki z Liceum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Wszystkie dni były niezwykle treściwe, wypełnione intensywną pracą, skupioną wokół tematu tolerancji. Pierwszego dnia gospodarze zapoznali uczestników ze Szkołą Podstawową w miejscowości Jasenovac, z systemem oświaty, bogatą historią i życiem kulturalnym Chorwacji. Zabawom oraz  zajęciom edukacyjnym, odbywającym się w ramach warsztatów twórczych, przyświecał cel – w szybkim czasie zintegrować młodzież, przybliżyć historię i kulturę każdego kraju –uczestnika.  Cel został osiągnięty w zawrotnym tempie, gdyż czas wolny uczestnicy spędzali w gronie nowo poznanych przyjaciół.

Są wdzięczni całej społeczności szkoły w Jasenovac za ciepłe przyjęcie, wyjątkową życzliwość i troskę. Nabyte nowe doświadczenia oraz czas spędzony w Chorwacji w gronie wspaniałych ludzi na długo pozostanie w pamięci  uczestników.

PODCASTY I GALERIE