Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning w Budapeszcie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Jeleny Hejbowicz.

Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego eTwinning w Budapeszcie

Fot. Jelena Hejbowicz

W dniach 27-29 września 2018 w Budapeszcie odbyło się seminarium kontaktowe eTwinning „Project development, collaboration and good practices” dla nauczycieli każdej specjalności pracujących z uczniami w wieku 10-16 lat, którzy chcą rozpocząć projekt eTwinning.

Co to jest eTwinning? To część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomóc w realizacji projektów szkolnych za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warsztaty doskonalenia zawodowego i seminaria międzynarodowe przeznaczone są dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat eTwinningu i zamierzają rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Spotkania te gromadzą uczestników z różnych krajów europejskich, którzy poznają się, wymieniają doświadczeniami i tworzą swój własny projekt eTwinning. Kryteria wyboru uczestników uzależnione są od profilu spotkania, a językiem kontaktowym jest język angielski.

W wrześniowym seminarium uczestniczyło ponad 40 nauczycieli z Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Holandii, Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Cypru i Węgier. Litwę reprezentowały trzy osoby, z których jedna to kierownik projektów Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa – Jelena Hejbowicz.

Podczas seminarium udało się opracować wstępny plan, stworzyć grupę roboczą z przedstawicielami szkół z Węgier, Czech, Polski, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy warsztatów zainicjowali międzynarodowy projekt „Legends the heritage of Europien Countries” (Legendy o dziedzictwie krajów europejskich), który będzie realizowany przez uczniów poszczególnych szkół z różnych krajów europejskich. Celem projektu jest inspirowanie uczniów do poznawania się nawzajem, trenowanie zdolności komunikacji wizualnej oraz pogłębianie własnych umiejętności technicznych w posługiwaniu się oprogramowaniem graficznym w VR. Początek projektu zaplanowano na październik 2018 r., natomiast zakończenie w maju 2019 r.
Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa ma doświadczenie w realizacji różnych projektów EU, jak również w koordynowaniu projektów Erasmus+.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE