„Mickiewiczówka” w międzynarodowym projekcie „Regiony zakorzenione – regiony wykorzenione – miejsca ważne dla naszej historii”

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt
„Mickiewiczówka” w międzynarodowym projekcie „Regiony zakorzenione – regiony wykorzenione – miejsca ważne dla naszej historii”

W dniach 13 – 18 października przedstawiciele klas trzecich Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie uczestniczyli w wymianie uczniowskiej, realizowanej w ramach projektu „Razem dla Edukacji. Regiony zakorzenione – regiony wykorzenione – miejsca ważne dla naszej historii”. Pierwsze dwa dni pobytu w Polsce młodzież spędziła w Zakopanem. W Muzeum Tatrzańskim odbyła się interesująca lekcja o nazwie „Goralenvolk – lekcja trudnej historii”, w toku której uczniowie dowiedzieli się o próbie wykorzenienia górali podczas okupacji nazistowskiej. Wędrując szlakiem tatrzańskim, utwalali na zdjęciach niesamowite widoki, wysłuchali mnóstwa ciekawostek o górach i góralskiej kulturze z ust przewodnika – prawdziwego górala z dziada pradziada, który w dodatku zagrał na kilku oryginalnych instrumentach ludowych. Czas wolny upłynął na kupowaniu upominków na Krupówkach – słynnym zakopiańskim deptaku. Wieczorem, nie zważając na zmęczenie, uczniowie wzięli udział w warsztatach fotograficznych oraz świetnie bawili się na wspólnej dyskotece!

W drodze powrotnej z Zakopanego młodzież z Polski i Litwy zwiedziła wielowiekowy Kraków – jedno z miast o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce.

Kolejne dwa dni upłynęły na poznawaniu Łodzi. Nasi uczniowie wspólnie z uczniami Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bosko uczestniczyli w lekcjach historii, jęz. polskiego i geografii, a także w warsztatach dziennikarskich oraz tańca góralskiego. Zmęczeni, ale pełni wrażeń 18 października wyruszyli w drogę powrotną do Wilna.

Za treściwie spędzony czas chcielibyśmy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu ,,Wspólnota Polska”/ Łódź/ oraz organizatorowi – Szkole Salezjańskiej im Księdza Bosko w Łodzi.

PODCASTY I GALERIE