Mickiewiczówka: projekt „Tuk tuk širdele – būk sveika!“

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Donaty Berdiuginej.

zw.lt
Mickiewiczówka: projekt „Tuk tuk širdele – būk sveika!“

Uczniowie klas III oraz II Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie w ramach projektu „Tuk tuk širdele – būk sveika!“ spotkali się z przedstawicielami Litewskiego Stowarzyszenia Intensywnej Kardiologii i Medycyny Ratunkowej. 

Zainaugurował spotkanie trening cardio. Tego rodzaju aktywność  pozytywnie wpływa na mięsień sercowy, układ krążenia, przepustowość żyłoraz poprawia nastrój. Podczas spotkania młodzież uzupełniła swą wiedzę o chorobach układu sercowo-naczyniowego, obejmujacych zarówno mięsień sercowy, jak i naczynia  krwionośne. Dodać należy,  że są one obecnie najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, a na ich rozwój wpływ mają liczne czynniki, zarówno środowiskowe, jak i te związane z indywidualnymi zachowaniami i codziennymi nawykami. 

Pomimo  rozwoju medycyny oraz nowoczesnych metod diagnozy i leczenia na choroby układu sercowonaczyniowego  na Litwie  co roku umiera około 22 tys. osób. Pracownicy medycyny ratunkowej przeprowadzili kurs  pierwszej pomocy, w toku którego zaprezentowali,  w jaki sposób powinna wyglądać niezwłoczna pomoc udzielana  nie tylko  osobom dorosłym, ale także małym dzieciom. 

Uczniowie mieli wspaniałą okazję poznać podstawowe techniki i nabyć  umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a  rozwiązywanie quizów pomogło w utrwaleniu i sprawdzeniu nabytej w  toku spotkania wiedzy. Zwycięzcy  konkursów otrzymali atrakcyjne  nagrody. 

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego! Przysyłaj swoje materiały na adres: [email protected]

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE