„Mickiewiczówka” na Dolnym Śląsku

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt
„Mickiewiczówka” na Dolnym Śląsku

Projekt nasz składał sięz kilku części.  Punktem kulminacyjnym  projektu był wyjazd do  Głogowa i zwiedzanie huty miedzi(KGHM Polska Miedź), na terytorium której młodzież i nauczyciele  wysłuchali wykładu na temat technologii wytapiania z rud miedzi, złota, srebra i innych metali, jak też obejrzeli cały proces wytapiania miedziz rudy.  Młodzież zwiedziła wystawę w Muzeum Książąt Pomorskich miasta Głogów, jednego z najstarszych miast w Polsce. Zapoznała się z historią obrony Głogowa czy też okresem powojennym  miasta, jego zabytkami i odkryciami archeologicznymi, rzemiosłem, numizmatyką. W świetlicy klasztoru ojcówRedymptorystów w Głogowie, którego gośćmi jesteśmy tradycyjnie już od wielu lat, Historyczne Koło Młodzieżowe Głogowa pod kierownictwem Pana Przemysława Bożka zorganizowało spotkanie z młodzieżą z Wilna. Ciekawe dyskusje, miła atmosfera i przyjazne warunki przedłużały te spotkania do późnych godzin nocnych. Nie mniej interesujący był pobyt w kolejnym mieście na Dolnym Śląsku – Legnicy. W legnickim Muzeum Miedzi obejrzeliśmy wystawę , gdzie uświadomiliśmy sobie znaczenie metali oraz ich związek z   kulturą danego regionu Polski.Uczestników projektu zachwyciła wystawa niemal stu prac najsłynniejszego polskiego malarza  Jana Matejki, wśród nich  „Poczet królów i książąt polskich”, czyli wszystkich nadwiślańskich władców od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego.Niesamowite wrażenie na uczestnikach projektu wywarło obejrzenie stereoskopowej interpretacji (3D) obrazu Jana Matejki,,Bitwa pod Grunwaldem”.

Nie sposób też pominąć spotakań w Legnickim Parku Technologicznym LETIA S.A. Tutaj młodzież z Wilnamiała  okazję spotkać się z młodzieżą z Zesołu Szkół z Chojnowa, z Panem Adamem Babuśką,starostą legnickim. Lekcja historyczna  dr. Tomasza Gałwiaczka z Instytutu Pamięci Narodowej jeszcze raz potwierdziła nierozłączność historii i kultury Polski i dawnych Kresów, zaś lekcja przedsiębiorczości z warsztatami wywarła zarówno na organizatorach, jak  i na gościach niesamowite wrażenie…..

Podobne projekty  mają  ogromne znaczenie dla młodzieży kresowej, pragnącej kultywować tradycje swoich przodków oraz pielęgnować polskość na Kresach, tym bardziej, że organizatorzy zadbali o to , by w tak krótkim czasie przekazać młodzieży maksymalną oraz najbardziej istotną ilość wiedzy z różnych dziedzin.

Organizatorami  i sponsorami projektu są Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i opiekę Panu Przemysławowi Bożkowi, wiceprezesowi LSSE i całej ekipie pracującej przy zorganizowaniu tak treściwego pobytu wileńskiej młodzieży na Dolnym Śląsku. Dziękujemy również dyrekcji i pracownikom Muzeum w Głogowie za kolejne już  umożliwienie pobytu na Dolnym Śląsku. Dziękujemy serdecznie ojcom z klasztoru o. Redemptorystów za gościnne przyjęcie. Podziękowanie składamy również dyrekcji i pracownikom za zorganizowanie wizyty studyjnej w Hucie Miedzi Głogów.

Szczególne podziękowania kierujemy do  wieloletniego i niezmiennego naszego Przyjaciela, byłego dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,Szanownego  Pana Leszka Lenarczyka, który już od wielu lat lat jest głównym inspiratorem i kuratorem danego projektu.     

Dziękujemy  samorządowi miasta Wilna, a szczególnie Pani Edycie Tamošiūnaitė za pomoc w sfinansowaniu transportu, co umożliwiło zorganizowanie danegoprzedsięwzięcia.

Dyrekcja Liceum Adama Mickiewicza oraz uczestnicy projektu dziękują  wszystkim tym, którzy przyczynili się do realicji tak wartościowego pobytu.

Organizator projektu Teresa Samsonow

PODCASTY I GALERIE