Mew@ – pierwsze koty za płoty

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Krystyny Masalskiej, koordynatorki projektu międzynarodowego MEW@ - „Młodzieżowa Edukacyjna Wirtualna @lternatywa”.

zw.lt
Mew@ – pierwsze koty za płoty

Realizację projektu rozpoczęło Gimnazjum im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (koordynatorki: starszy nauczyciel historii Krystyna Masalska i metodyk języka litewskiego Anna Mackel) wspólnie z grupą na Facebooku Polska Szkoła Wirtualna na Litwie. Projekt, którego uczestnikami mogą być uczniowie i ich nauczyciele – koordynatorzy, jest skierowany do szkół polskich i polonijnych na całym świecie.

Do tej pory do udziału w projekcie zgłosiły się:

– Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham, W. Brytania – koordynator Monika Bernat;

– Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, USA – koordynator Elżbieta Berkowicz;

– Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku, Polska – koordynator Stefan Wieczorek;

– Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rej. wilenskiego, Litwa – koordynator Ilona Masiewicz.

Projekt potrwa od grudnia 2020 r. do marca 2021 r., będzie obejmował 5 etapów, podczas których uczniowie różnych placówek nie tylko zapoznają się i nawiążą kontakt on-line, ale też wymienią się informacją edukacyjną.

12 grudnia bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie online, które miało charakter zapoznawczy. Po raz pierwszy spotkali się koordynatorzy projektu z różnych zakątków świata. Zostały omówione szczegóły projektu, wymieniono się informacją o placówkach i ustalona data następnego spotkania.

Mamy nadzieję, że projekt wniesie wiele pozytywnych doświadczeń w trudnym czasie pandemii, a rozwijany w przyszłości będzie mógł służyć integracji polskich środowisk szkolnych z różnych stron świata.

PODCASTY I GALERIE