Lublin – miasto inspiracji. Przekonaliśmy się osobiście

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od uczestników projektu z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Lublin – miasto inspiracji. Przekonaliśmy się osobiście

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie wraz z przyjaciółmi z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie wzięli udział w zainicjowanym przez Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie projekcie współpracy szkół partnerskich „Razem dla Edukacji”– „Rodzina Polonijna”. Był to projekt edukacyjny „Śladami Czesława Miłosza – Wilno i Lublin w kontekście historii Polski i Litwy”.

W ramach kontynuacji projektu w dniach 24 – 27 maja 2022 roku młodzież z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie miała możliwość odwiedzić swoich rówieśników z zaprzyjaźnionego liceum, jak też zwiedzić sporo pięknych miast.

Mogliśmy podziwiać piękno Polski podczas wycieczek po Lublinie, Kazimierzu Dolnym i Krakowie oraz zawdzięczając świetnym przewodnikom poznawać coraz to nowe tajemnice historii i architektury Polski. Zamek w Lublinie, Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie czy Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym są to obiekty, poprzez które zostały nam przybliżone losy Polski i jej mieszkańców. Byliśmy dumni, będąc obywatelami Litwy, odnaleźć również elementy wspólnego dziedzictwa, jak na przykład freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Oprócz Zamka Lubelskiego zwiedziliśmy również Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, pracownicy którego dbają o to, by pamięć o polskości na Ziemiach Wschodnich pozostała żywa, czyli bezpośrednio służą nam pomocą w kultywowania polskości również na naszych terenach.

Dużym zaszczytem dla młodzieży była wizyta w Urzędzie miasta Lublin, podczas której opiekę sprawował Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła. Ogromne wrażenie wywarła możliwość spotkania się z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem, ponieważ dobrze uświadamiamy, jaki jest napięty harmonogram Prezydenta tak prężnie rozwijającego się miasta. Miasta, co doświadczyliśmy osobiście, w którym bezpiecznie i miło czuje się zarówno mieszkaniec jak i gość.

Cieszy fakt, że zawdzięczając takim spotkaniom współpraca Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie i III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie coraz bardziej się rozwija. Pobyt w liceum pozwolił nawiązać nam nowe kontakty z uczniami III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Mamy nadzieję, iż zaowocuje to w przyszłości nowymi projektami, które pozwolą nie tylko pogłębić wiedzę z literatury i historii Polski, ale też znów na żywo spotkać się z naszymi rówieśnikami z Lublina.

Nie w sposób przekazać wszystkich wrażeń z pobytu, możemy tylko dodać, że duże wrażenie wywarło Oko – Futurystyczny Portal Łączący Wilno i Lublin, ponieważ zazwyczaj widzimy w nim Lublin, tym razem było odwrotnie. Miło było, będąc w Lublinie, zobaczyć nasze Wilno.

W imieniu całej grupy z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie chcielibyśmy serdecznie podziękować Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie, szczególnie Prezesowi Dariuszowi Śladeckiemu oraz III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie za możliwość przyjazdu do Lublina oraz zorganizowanie pełnego atrakcji pobytu.

PODCASTY I GALERIE