Lelewel na I. Międzynarodowym Uczniowskim Turnieju Szachowym w Polsce

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Lelewel na I. Międzynarodowym Uczniowskim Turnieju Szachowym w Polsce

Uczniowie z wileńskiego Gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela 21 października 2019 r. wzięli udział w I. Międzynarodowym Uczniowskim Turnieju Szachowym rozegranym w partnerskiej Szkole Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich pod Lublinem. W turnieju udział wzięli zawodnicy z Litwy, Ukrainy i Polski. Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, a także integracja poprzez rywalizację uczniów z sąsiednich państw.

Zawody były rozegrane w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie wzięło w nich udział 48 młodych szachistów. Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, w którym gracze musieli przystąpić do sześciu partii gry. Nad przebiegiem rozgrywek czuwał Zbigniew Pyda, sędzia międzynarodowy oraz Ołeksandr Sułypa, arcymistrz szachowy z Ukrainy.

Dzięki licznym i serdecznie nastawionym Partnerom i Darczyńcom, m. in. Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Wojewodzie Lubelskiemu, Staroście Powiatu Lubelskiego, Wójtowi Gminy Niemce, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty oraz licznym firmom z rejonu Gminy Niemce, delegacje z Litwy i Ukrainy miały dodatkowo zapewnionych szereg kilkudniowych atrakcji kulturalno-edukacyjnych. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić starówkę i podziemia Lublina, odpocząć w lubelskim parku wodnym, poznać obiekty historyczne okolic Lublina oraz gminy Niemce.
Turniej szachowy stał się także doskonałą okazją do zacieśnienia zapoczątkowanej w 2019 r. współpracy pomiędzy szkołami, mającymi za patrona J. Lelewela, z Wilna i Jakubowic Konińskich oraz nawiązania współpracy ze szkołą ukraińską w Sokolnikach k. Lwowa. Uczniom wileńskim zawody stały się zachętą do dalszego zgłębiania tajników gry w szachy i uczestnictwa w międzynarodowych projektach sportowo-edukacyjnych.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować licznym instytucjom i sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji turnieju, a w szczególności dyrekcji Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich na czele z Panią Dyrektor Edytą Opolską i wiceprzewodniczącemu Szkolnej Rady Rodziców oraz inicjatorowi współpracy „Lelewelów” Panu Markowi Massalskiemu.

PODCASTY I GALERIE