Lekcja zdalna ,,Chrońmy drzewa ” w Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

W ramach projektu ,,SODINAM" uczniowie Liceum Adama Mickiewicza wzięli udział w lekcji zdalnej ,,Chrońmy drzewa" (,,Saugokim medžius"). Celem lekcji jest uwrażliwienie uczniów na tematykę roli drzew w kształtowaniu ekosystemu miasta oraz budowanie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

zw.lt
Lekcja zdalna ,,Chrońmy drzewa ” w Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE