Kraszewski dla sprawy polskiej

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Wandy Andruszaniec, nauczyciel języka polskiego Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie o wystawie „Kraszewski dla sprawy polskiej”.

zw.lt
Kraszewski dla sprawy polskiej

W marcu 2020 roku do Wilna z Pracowni-Muzeum Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przybyła wystawa  „Kraszewski dla sprawy polskiej”. Za pośrednictwem Artura Mikuta, wielkiego miłośnika twórczości pisarza, w pierwszą kolej wystawa trafiła do Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, skąd być może powędruje do innych szkół. Szykowaliśmy się do uroczystego otwarcia tego wernisażu, lecz niestety ostatnie wydarzenia skoregowały nasze plany i dzisiaj proponujemy państwu obejrzeć zdjęcia z tej wystawy. Gdy pozwolą na to warunki, zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia edukacyjne poświęcone temu pisarzowi.

W tym roku mija 190 lat z dnia, kiedy to pisarz jako student Uniwersytetu Wileńskiego został aresztowany i osadzony w więzieniu. Właśnie ta data sprowadziła wystawę do naszego miasta. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Klupp, kustosz/kierownik w Pracowni-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pracownia powstała za sprawą kolekcjonerskiej pasji Mariana Walczaka (1926-1987), miłośnika Józefa Ignacego Kraszewskiego. Swój gromadzony przez 30 lat zbiór w całości dotyczący osoby pisarza i jego twórczości, Marian Walczak przekazał Prezydentowi Poznania 3 maja 1979 r., w dniu jubileuszu 150-lecia Biblioteki Raczyńskich. Stałą ekspozycją w Muzeum jest „Gabinet Kraszewskiego”. Są to dary wręczone pisarzowi w dniach obchodów jubileuszu 50-lecia twórczości literackiej, które odbywały się w październiku 1879 r. w Krakowie. Zgromadziło się tam wtedy ponad 11 tys. gości, którzy przez osiem dni składali hołdy „pracownikowi bez czasu lub z czasem potrójnym”.

Celem wystawy jest przybliżenie współczesnemu pokoleniu postaci pisarza jako wielkiego patrioty i człowieka, dla którego wolność Polski była celem najwyższym. Dziesięć pięknie wykonanych plansz opowiada o życiu i działalności pisarza. Czytamy fragmenty z listów J. I. Kraszewskiego, w których pisarz na pierwszy plan wysuwa kształcenie narodu: „W sprawie oświaty pilno zapewne rozpocząć od ludu, ale klasa średnia, szlachta której synowie rzadko kończą wyższe zakłady naukowe; nie mniej jej potrzebuje i to pilno a pilno”.

Hipolit Cegielski, filolog i przemysłowiec podczas przyjęcia wydanego na cześć J. I. Kraszewskiego w poznańskim Bazarze (rok 1867) określił pisarza jako męża narodu, któryż temu narodowi służył i służy za pochodnię wśród ciemności, za przewodnika na drogach zmylonych, za apostoła rozpowiadającego niezmordowanie i dziś jeszcze słowa miłości, wiary i nadziei.

Nasza społeczność szkolna czerpie przykład z życia i twórczości wybitnego pisarza, poety, publicysty i za myśl przewodnią obrała jego  maksymę: „Nauka narzędziem i dodatkiem, a człowieczeństwo celem”.

PODCASTY I GALERIE