Konkurs ,,Zielony Parapet”

Dzisiaj na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Eleonory Ališauskienė z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

zw.lt
Konkurs ,,Zielony Parapet”

Fot. Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Prawdziwie wiosenny nastrój zapanował w pracowniach Mickiewiczówki, kiedy to parapety zazieleniły się kiełkami różnorodnych warzyw oraz przypraw. Uczniowie liceum odpowiedzialnie pielęgnowali zasiane roślinki na parapetach swych pracowni, tworząc następnie artystyczne kompozycje. Zaprezentowane w konkursie szkolnym parapety przyciągały wzrok różnorodnością barw, oryginalną kompozycją, minimalistycznym podejściem w komponowaniu roślinek.

Kiedy za oknem się ociepli, „zielone parapety” zostaną przeniesione do ogródka, a młodzi ogrodnicy będą kontynuować pielęgnowanie roślin, postrzegając, jakim darem Stwórcy jest Przyroda. Należy podkreślić, że konkursowi „Zielony parapet” przyświeca cel nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim naukowy, kształcący umiejętności poznawcze oraz praktyczne.

PODCASTY I GALERIE