Konkurs patriotyczny w Połukniu ,,Wszystko, co Polskę stanowi“

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Renaty Krasowskiej, Wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL.

zw.lt
Konkurs patriotyczny w Połukniu ,,Wszystko, co Polskę stanowi“

Z okazji zbliżającej się 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Gimnazjum im. Longina Komowskiego w Poukniu odbył się Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej ,,Wszystko, co Polskę stanowi“.

Na początku uczestnicy oraz goście wysłuchali wiązankę pieśni patriotycznych wykonanych przez szkolny zespół ,,Strumyk“.

Celem konkursu było: krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich.

Do udziału zgłosiły się wszystkie cztery szkoły rejonu trockiego m.in. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum w Trokach, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

54 uczestników rywalizowało się w sześciu kategoriach wiekowych, od 1-12 klas.

W trakcie konkursu wybrzmiały słowa o zwycięstwie, wolności, miłości do Ojczyzny, o pięknych polskich krajobrazach.

Zmagania ze sztuką recytacji oceniało Jury w składzie Marii Gołubowskiej – wieloletniej starosty gminy Połuknie, Ireny Mikulewicz – redaktor dziennika ,,Tygodnik Wileńszczyzny“ oraz Edwarda Kiejzika – aktora Polskiego Studium Teatralnego w Wilnie, dyrektora Pałacu Kultury w Trokach. Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: dobór i rozumienie tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi, umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością, dykcję oraz opanowanie tekstu.

Najlepsze trójki w każdej kategorii wiekowej wytypowano według najwięcej zdobytych ilości punktów:

I KATEGORIA (1 – 2 klasy):

I miejsce – Elżbieta Sienkaniec, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Bożena Sienkaniec;

II miejsce – Łana Marczenkowa, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Krystyna Trojko;

III miejsce – Nona Krasowska, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Bożena Sienkaniec;

Wyróżnienie – Emil Fominow, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego, nauczycielka Wioleta Naumowicz;

II KATEGORIA (3 – 4 klasy):

I miejsce – Paulina Naumowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego, nauczycielka Lucja Kašėtienė;

II miejsce – Amelia Maconko, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Loreta Mackiewicz;

III miejsce – Rafał Naumowicz, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego, nauczycielka Lucja Kašėtienė;

Wyróżnienie – Gabriela Klebeko, Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego, nauczycielka Lucja Kašėtienė;

III KATEGORIA (5 – 6 klasy):

I miejsce – Robert Matusewicz, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Lilija Kondratowicz;

II miejsce – Eliza Krasowska, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Grażyna Paulauskienė;

III miejsce – Gabriela Klukowicz, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Grażyna Paulauskienė;

Wyróżnienie – Aneta Lalka, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Beata Kosowska.

IV KATEGORIA (7 – 8 klasy):

I miejsce – Karolina Kašėtaitė, Gimnazjum w Trokach, nauczycielka Aleksandra Sawickaja;

II miejsce – Maria Magdalena Mironczik, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Lilija Kondratowicz;

III miejsce – Adrija-Sofija Lapinskaitė, Gimnazjum w Trokach, nauczycielka Aleksandra Sawickaja;

Wyróżnienie – Gabriela Zapolska, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Grażyna Paulauskienė;

V KATEGORIA (9 – 10 klasy):

I miejsce – Daniel Szepet, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Lilija Kondratowicz;

II miejsce – Kamila Barškutytė, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Grażyna Paulauskienė;

III miejsce – Agata Kieras, Gimnazjum w Trokach, nauczycielka Beata Bagdevičienė;

Wyróżnienie – Gabriela Jankowska, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Lilija Kondratowicz;

VI KATEGORIA (11 – 12 klasy):

I miejsce – Anna Makutonowicz, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, nauczycielka Grażyna Paulauskienė;

II miejsce – Edwin Matusewicz, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka Lilija Kondratowicz;

III miejsce – Margarita Banevičiūtė, Gimnazjum w Trokach, nauczycielka Beata Bagdevičienė;

Wyróżnienie – Karina Mieczkowska, Gimnazjum w Trokach, nauczycielka Beata Bagdevičienė.

Dla zwycięzców zostały wręczone pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe, a wszystkim przystępującym do konkursu – pamiątkowe podziękowania.

10 listopada w Pałacu Kultury w Trokach zwycięzcy pierwszych miejsc wystąpią podczas uroczystych obchodów poświęconych Odzyskaniu Niepodległości Polski.

Organizatorami konkursu byli: Trocki Oddział Rejonowy ZPL, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Pałac Kultury w Trokach.

PODCASTY I GALERIE