Radar Wileński
zw.lt

Konkurs intelektualny „Septem+” w Gimnazjum im. Jana Pawła II

Na Radarze Wileńskim mamy informację od Diany Judkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

9 października 2019 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się konkurs uczniów klas 10 (2 gimn.) szkół polskich na Litwie – Septem+.

Septem+ to konkurs promujący nauki ścisłe i przyrodnicze poprzez integrację międzyprzedmiotową i zastosowanie umiejętności praktycznych i twórczych. Podczas konkursu uczniowie mieli możliwość rozwijać erudycję i myślenie logiczne w oparciu na zadania z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz integrowanych, a także udoskonalić wzorce pozytywnego lidera i umiejętności pracy w grupie. Projekt „Septem+” jest współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dziękujemy uczestnikom konkursu, uczniom i nauczycielom z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lendwarowie, Gimnazjum Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie i Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Gratulujemy zwycięzcom:

1 miejsce – drużyna „Steam Team” Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie,

2 miejsce – „Nature Force” Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach i „Alfa Ameby” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie,

3 miejsce – „7 cudów świata” – Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Lendwarowie.

Nagrodę lidera wywalczył lider drużyny „Sinusoida” z Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, a nagrodę za „pracę domową” otrzymała drużyna „Nature Force” z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.

Pomysł konkursu i realizacja – kadra Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie: nauczycielka biologii Mirosława Stańczyk, wicedyrektor Gimnazjum Diana Judkiewicz. Konsultacje i prace autorskie: nauczycielka informatyki Filomena Pietkiewicz, nauczyciel fizyki Swiatosław Nowogrodski, nauczycielka plastyki Luiza Wolodko, nauczycielka muzyki Bożena Sokolinskaja.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!