Konferencja naukowa w Gimnazjum im. Kraszewskiego

Na Radarze Wileńskim mamy nową wiadomość. Jolanta Szałkowska napisała o konferencji przyrodniczej, która odbyła się w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Konferencja naukowa w Gimnazjum im. Kraszewskiego

Fot. Jolanta Szałkowska

„12 listopada w naszym gimnazjum odbyła się konferencja naukowa w ramach projektu pt.„Kształcenie kompetencji przyrodniczych uczniów i pedagogów”, organizowanego przez Samorząd m. Wilna i Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Celem konferencji „Kształcenie kompetencji przyrodniczych społeczeństwa” było udoskonalenie kompetencji przyrodniczych poprzez zwiększenie efektywności i uatrakcyjnienie edukacji ekologicznej w szkole.

Program konferencji obejmował odczyty, które wygłosili: doc.dr Rita Makarskaitė-Petkevičienė z Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie, doc.dr. Ona Motiejūnaitė, starszy specjalista Samorządu m. Wilna, dr Jolanta Radžiūnienė, pracownik Parku Regionalnego w Kolonii Wileńskiej oraz lektorzy z 8 placówek oświatowych m. Wilna.

Poza wygłaszanymi referatami podczas konferencji uczennice ze Szkoły Średniej „Saulėtekio” zaprezentowały stroje wykonane z surowców wtórnych. W auli gimnazjum można było również obejrzeć wystawę prac uczniów naszego gimnazjum „Recycling Art”” – napisała pani Jolanta.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Do wysyłania swoich relacji zachęcamy wszystkich Czytelników! W tym miesiącu do wygrania podwójne zaproszenie na show „Ledynmetis”!

PODCASTY I GALERIE