Radar Wileński

Konferencja akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Stowarzyszenia Traugutt.org o konferencji koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo”, która odbyła się w Niemenczynie.

W dniach 12-16 października 2016 r. Stowarzyszenie Traugutt.org organizowało projekt pn. Konferencja koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” w Niemenczynie (rejon wileński).

„Nie jest kolorowo” to projekt Stowarzyszenia Traugutt.org, który polega na zbiórce przyborów szkolnych dla polskich uczniów na Wileńszczyźnie w placówkach edukacyjnych w województwie pomorskim oraz integracji środowisk szkolnych w Polsce i na Litwie. W tym roku udało się zebrać blisko 3 tony przyborów w kilkudziesięciu szkołach w województwie oraz od osób prywatnych. Inicjatywa odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia było zorganizowanie wyjazdu dla najaktywniejszych koordynatorów – nauczycieli, którzy mieli możliwość odwiedzenia kilku szkół, zapoznania się z programem nauczania na Litwie oraz nawiązania kontaktów z polskimi placówkami na Wileńszczyźnie. Podczas kilku dni pobytu na Litwie nauczyciele wraz z wolontariuszami stowarzyszenia Traugutt.org pojechali do Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum w Bujwidzach, Gimnazjum w Mickunach, Żłobka-Przedszkola w Mickunach oraz Gimnazjum w Rukojniach, gdzie spotkali się z dyrekcją, pracownikami oraz uczniami placówek. 13 października, na zaproszenie pana Starosty Gminy Niemenczyn – pana Edwarda Puncewicza, odbyło się spotkanie w sali Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny.

Grupa miała możliwość rozmowy z innymi przedstawicielami szkół z rejonu wileńskiego. W kolejnych dniach konferencji odbył się wykład pana Rajmunda Klonowskiego, a grupa została oprowadzona po najciekawszych zakątkach Wilna. Ostatniego dnia sympozjum nauczyciele poznali atrakcje Ziemi Wileńskiej – kościół w Powiewiórce, gdzie ochrzczony został Józef Piłsudski, a następnie odwiedzili Zułowo, czyli miejsce urodzenia Marszałka.

Na trasie wycieczki znalazł się Cmentarz na Rossie i mauzoleum Matki i Serce Syna. Ostatnim akcentem turystycznym tego dnia była wizyta w świeżo odrestaurowanym Pałacu Balińskich w Jaszunach – salonie towarzyskim elity naukowo-kulturalnej Wilna okresu romantyzmu i pozytywizmu. Grupa pomorskich koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo” wróciła do swoich szkół z bagażem praktycznych informacji dotyczących możliwości współpracy, które w niedalekiej przyszłości zaowocują efektami przynoszącymi korzyści zarówno uczniom na Wileńszczyźnie jak i na Pomorzu.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!