Komitet Opieki nad Starą Rossą ogłasza konkurs poetycki „O Skrzydła Anioła”

Organizatorem konkursu poetyckiego ,,O skrzydła Anioła" jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR).

zw.lt
Komitet Opieki nad Starą Rossą ogłasza konkurs poetycki „O Skrzydła Anioła”

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby od 14 lat, mieszkające zarówno na Litwie, w Polsce jak i w innych państwach.

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

  1. Nadesłać jeden wiersz o polskiej nekropolii narodowej – Cmentarzu na Rossie w Wilnie. 
  2. Wiersz w języku polskim należy przesłać do 31 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres [email protected]
  3. W treści maila należy podać dane osoby zgłaszającej swój wiersz: imię i nazwisko, wiek, kraj, adres. 
  4. Ważne, aby wiersz zgłoszony do Konkursu nie był wcześniej publikowany (dotyczy również internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.

Oceny nadesłanych wierszy dokona Jury powołane przez Organizatora (I główna nagroda) oraz Internauci na fanpage’u SKOnSR na Facebooku (II główna nagroda). Głównymi nagrodami są dwie odlewane statuetki przedstawiające skrzydła. Przewidziane są także wyróżnienia, dyplomy i inne nagrody rzeczowe. O podziale innych nagród decydują: Organizator i Jury. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez Jury wierszy w prasie, na fanpage’u SKOnSR na Facebooku oraz na stronie www.rossa.lt

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

Gala wręczeń nagród nie będzie organizowana: główne nagrody (statuetki) i dodatkowe nagrody rzeczowe czy dyplomy laureaci otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2022 r. Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailowo.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

PODCASTY I GALERIE