Kolejna edycja Budżetu partycypacyjnego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Klubu Prasowego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Kolejna edycja Budżetu partycypacyjnego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie w ubiegłym roku szkolnym wzięło udział w projekcie „Budżet partycypacyjny”, który był realizowany wspólnie z litewskim działem „Transparency International”.

Byliśmy pierwszą placówką oświatową w stolicy, która przystąpiła do tej inicjatywy. Projekt polegał na zaangażowaniu uczniów do decydowania, na jakie cele będą wydawane środki z budżetu placówki. W ramach projektu uczniowie mogli postanowić, na co będzie wydana suma w wysokości jednego tysiąca euro (wysokość kwoty oczywiście była sprawą umowną).

25 lutego na szkolnym kanale w Teams odbyło się inauguracyjne spotkanie kolejnej odsłony budżetu społecznego naszego gimnazjum. Podobnie jak ubiegłym razem gościliśmy dwóch przedstawicieli TILS, były to koordynatorki inicjatyw Ieva Kimontaitė oraz Deimantė Žemgulytė, które to jeszcze raz wytłumaczyły naszym uczniom na czym polega inicjatywa oraz posługując się aplikacją Mentimeter przeprowadziły burzę mózgów wśród uczniów. W spotkaniu wzięło udział ponad 230 osób, co okazało się swoistym rekordem, wcześniej jednocześnie tyle osób się nie łączyło. W trakcie spotkania pomysły, których było grubo ponad 10, zostały pogrupowane i omówione. Teraz mają powstać grupy robocze, które doszlifują je tak, by podczas imprezy końcowej zaprezentować dla społeczności uczniowskiej. Zwycięski projekt będzie tylko jeden, ale w wypadku Budżetu Partycypacyjnego zwycięża cała społeczność szkolna.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre w roku 1989. Stało się to tam coroczną inicjatywą. Od czasu powstania budżet partycypacyjny rozszerzył się na cały świata. W niektórych miastach został wprowadzony do szkół, uniwersytetów i instytucji kultury. Na Litwie samorząd Olity jako pierwszy zainicjował podobną inicjatywę dopiero w 2018 roku.

PODCASTY I GALERIE