Kaziuki w Szkole-Przedszkolu ”Wilia”

Na Radarze Wileńskim mamy kolejną ''kaziukową'' wiadomość, tym razem od Andrzeja Guobisa.

Tradycyjne Kaziuki odbyły się też w Szkole-Przedszkolu „Wilia”. Inscenizowane Kaziuki zaprezentowane przez dzieci z grup „Krasnale” i „Smerfy” przeplatane piosenkami, wierszami, krótkimi humorystycznymi skeczami przywołały ducha tradycyjnych, przedwojennych jarmarków organizowanych w marcu w Wilnie. Takie wrażenie odnieśli wszyscy obecni w Sali Muzycznej w Szkole –przedszkolu „Wilia”. Usłyszeć można było obok języka polskiego język litewski, zobaczyć można było reprezentantów różnych warstw społecznych i różnych narodowości. Zarówno rodzice dzieci, jak też goście z innych przedszkoli wileńskich zostali oczarowani występem zdolnych sześciolatków i podziwiali wytrwałość pań, które dzieci przygotowały do występu. Kolorowe stroje, wpadająca w ucho muzyka oraz piosenki znane dobrze dla wszystkich obecnych stworzyły przyjazną i ciepłą atmosferę. Mali artyści mimo ogromnej tremy stanęli na wysokości zadania i odegrali scenki z jarmarku, na który przyjechali starzy i młodzi, mieszczanie i wieśniacy, Cyganie, Litwini, Polacy. I chociaż występ trwał ponad pół godziny, obecni na widowni z ogromną przyjemnością zostaliby w Sali na drugie tyle. Administracja placówki, a także koledzy i koleżanki cieszą się z „kaziukowego” sukcesu i życzą kolejnych dla „Smerfów”, „Krasnali” oraz pań: Joli Barkowskiej, Aliny Zdanowicz i Aliny Judyckiej.

Dziękujemy za wiadomość oraz czekamy na następne!

Zachęcamy wszystkich Czytelników do przysyłania swoich wiadomości. W tym miesiącu rozlosujemy podwójne zaproszenie do kina Forum Cinemas!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej