JP2 wypoczywa i dokształca się

Młodzież z Gimnazjum im. św. Jana Pawła w Wilnie wraz z rowieśnikami ze szkoły średniej im. Józefa Piłsudskiego z Dyneburga w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym.

zw.lt
JP2 wypoczywa i dokształca się

W dniach 17 – 23 sierpnia 2023 roku 15 – osobowa grupa młodzieży z gimnazjum im. św. Jana Pawła II przebywała na warsztatach edukacyjno – rekreacyjnych w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji „Szczęśliwe
Dzieciństwo“ w Motyczu Leśnym w Polsce.

Naszymi współobozowiczami była młodzież z Dyneburga ( Łotwa
). Głównym aspektem warsztatów edukacyjnych była literatura polska. W celu zorganizowania owocnej współpracy i przybliżenia twórczości Kornela Makuszyńskiego, Juliana Tuwima, Wisławy Szymborskiej, Aleksandra Fredro, młodzież podzielono na grupy: artystyczną, teatralną, animacyjną, detektywistyczną i filmową.

Wycieczki do Pacanowa, Lublina, Warszawy były zorganizowane i ukierunkowane z zamiarem przybliżyć młodzieży życiorysy i twórczość literacką wyżej wymienionych przedstawicieli literatury polskiej.
Działalność grup młodzieżowych zaowocowała świetnym dorobkiem, który był zaprezentowany podczas pokazu finałowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym przyjaciołom z Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo“ za
zorganizowany i sfinansowany pobyt tygodniowy w Polsce.

PODCASTY I GALERIE