Integrowana lekcja „Wileński barok ” z uczniami Ic Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od uczennicy klasy I c Gimnazjum im. Władysława Syrokomli Emili Lutkiewicz.

zw.lt
Integrowana lekcja „Wileński barok ” z uczniami Ic Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

W Wilnie, stolicy Litwy, znajduje się wiele fascynujących barokowych miejsc wartych poznania. Zwiedzanie zabytków z klasą – to niezwykłe doświadczenie edukacyjne, które pozwala zgłębić historię i kulturę naszego miasta i móc na praktyce sprawdzić poznaną wiedzę teoretyczną.  W tym roku szkolnym uczniowie I c klasy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli zgłębiali wiedzę o baroku podczas szeregu lekcji z języka polskiego z panią Grażyną Berdešiūtė-Staryniną, panem od historii Wiktorem Łowczykiem i panią od plastyki Jolantą Śnieżko. 

Ostatnia lekcja z całego cyklu na długo zostanie w naszej pamięci. Dwa tygodnie przed lekcją zostaliśmy podzieleni na 4 grupy. Każda z grup otrzymała jeden barokowy obiekt, o którym zbieraliśmy informację. Następnie omawialiśmy zebrany materiał, szykowaliśmy się do przymierzenia roli przewodników. 1 czerwca uczniowie i nauczyciele wyruszyli na zwiedzanie.

Pierwszy przystanek – to Pałac Radziwiłłów, imponujący pałac barokowy z elementami renesansowymi został zbudowany na polecenie hetmana wielkiego litewskiego, wojewodę wileńskiego Janusza Radziwiłła.
Następnie weszliśmy przez piękną rokokową bramę do klasztoru Bazylianów. Obejrzeliśmy i poznaliśmy Cerkiew Świętej Trójcy i klasztor. Ten piękny zespół klasztorny, wzniesiony w stylu barokowym, jest świadkiem długiej tradycji katolickiego zakonu bazylianów na Litwie. Cerkiew Świętej Trójcy dziś należy do unitów. 

Kolejny przystanek – cerkiew św. Ducha oraz klasztor prawosławnego Bractwa św. Trójcy, które są ważnym miejscem dla prawosławnej społeczności Wilna. Na początku świątynia wybudowana była w stylu barokowym przez słynnego architekta Jana Krzysztofa Glaubitza, ale po ostatniej przebudowie bliższa jest klasycyzmowi. Wewnątrz cerkwi dostrzegliśmy szereg barokowych elementów, podziwialiśmy ikonostas oraz mieliśmy możliwość oglądnąć zabalsamowane zwłoki trzech świętych prawosławnych – Jana, Eustachego i Antoniusza.

Ostatni przystanek na naszej trasie – kościół św. Teresy. Barokowa świątynia stanowi ważne miejsce dla katolików w Wilnie. Została zbudowania przez zakon karmelitów bosych. Uczniowie opowiedzieli historię tego kościoła oraz zapoznali nas z życiem świętej Teresy, która patronuje świątynię. Nie można było pominąć kaplicy Ostrobramskiej, która należy do kościoła. Chociaż zbudowano ją w stylu gotyckim, mogliśmy też rozpoznać elementy późniejszych renowacji z epok renesansu czy klasycyzmu.

Podczas tej wyjątkowej lekcji- wycieczki mieliśmy okazję podzielić się zdobytą wiedzą z przyjaciółmi, sprawdzić swoje umiejętności, zdolności, odkryć bogactwo historii i kultury Wilna, wcielić się w rolę przewodników, zwalczyć swoje strachy, wątpliwości przed publicznym wystąpieniem.  Uważam, że takie doświadczenie zapadnie w pamięć, pobudzi zaciekawienie historią, kulturą, a może też będzie inspirowało do tworzenia albo wyboru przyszłego zawodu. Dziękujemy naszym nauczycielom za możliwość praktycznie zastosować naszą wiedzę.

PODCASTY I GALERIE