Godzina Pamięci na dworcu kolejowym w Nowej Wilejce

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Joanny Szczygłowskiej.

zw.lt
Godzina Pamięci na dworcu kolejowym w Nowej Wilejce

14 czerwca na Litwie obchodzimy Dzień Żałoby i Nadziei. Tradycją społeczności Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego jest pielęgnacja pamięci historycznej i dialogu międzypokoleniowego, dlatego uważa za obowiązek uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu, którego upamiętnienie odbywa się właśnie w dzielnicy Nowa Wilejka.

Z tej okazji uczniowie wraz z nauczycielką technologii Zytą Kobiak własnoręcznie wykonali kwiaty: chabry i rumianki, które zostały wręczone byłym więźniom i więźniom politycznym. Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień byłych więźniów politycznych, piosenek patriotycznych i przedstawień teatralnych uczniów. Uczniowie naszego gimnazjum złożyli kwiaty na torze koło historycznego wagonu.

Następnego dnia podczas lekcji edukacji obywatelskiej dyrektor Helena
Juchniewicz omówiła z uczniami klas Ia i Ib historyczne znaczenie Dnia Żałoby i Nadziei oraz znaczenie obywatelskiego obowiązku – pielęgnowania pamięci historycznej i uczestnictwa w tym wydarzeniu.

PODCASTY I GALERIE