Erasmus +: Sycylia nie tylko na wakacje

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Jeleny Hejbowicz, która napisała o udziale Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w projekcie Erasmus+.

Erasmus +: Sycylia nie tylko na wakacje

Fot. Jelena Hejbowicz

Dobiega końca realizacja projektu Erasmus+ „Pogłębianie kompetencji oraz zdobywanie doświadczenia w innych krajach przez pracowników sektora usług socjalnych w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia na rynku pracy UE“ Nr 2015-1-LT01-KA102-013073 Zawdzięczając programowi ERASMUS+ uczniowie i pracownicy Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa mogli nie tylko dokształcić się zawodowo, ale również mieli szansę poznać kulturę i tradycję tak odległego zakątka, jakim jest Sycylia.

W ramach realizacji projektu KA1 uczniowie naszej szkoły, uczący się zawodu pomocnika pracownika socjalnego, podzieleni na dwie osobne 10-cio osobowe grupy odbywali tzw. shadowing praktyki w mieście Balestrate w Sycylii. Praktyki odbywały się częściowo w instytucji włoskiego partnera projektu AMFI International, gdzie był zorganizowany wstępny kurs języka włoskiego, natomiast część praktyczna przebiegała w specjalistycznych instytucjach socjalnych specjalizujących się w opiece przedszkolnej, domu starców, domu pomocy społecznej oraz Dziale Opieki Społecznej samorządu miasta Balestrate. Każdemu z uczestników projektu przydzielony został kurator praktyki, który zapoznał z personelem i podopiecznymi. W trakcie dwutygodniowych praktyk uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy społecznej we Włoszech, organizacją pracy. Uczestnicy projektu bacznie obserwowali, dokładając starań wtórowali działania przełożonych, wykonywali obowiązki pracowników socjalnych oraz porównywali pracę sektorów socjalnych ze specyfiką tej działalności na Litwie. Władza miejscowa była bardzo przychylnie do nas usposobiona, burmistrz miasta Salvatore Milazzo zaprosił naszą grupę do samorządu, gdzie nas gościł i namawiał do szerszej współpracy. Końcowym etapem projektu była wizyta pięciu pracowników Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Balestrate w celu wypracowania dydaktyczno-metodycznego doświadczenia na przykładzie instytucji społecznych we Włoszech.

Po zakończeniu praktyk każdy z uczestników otrzymał certyfikat, wystawiony przez włoskiego partnera AMFI International. Młodzież wróciła zadowolona, z pewnym doświadczeniem, otwartością do ludzi oraz świadomością potrzeby i przydatności wybranego przez siebie zawodu. Udało się nawiązać wiele nowych znajomości i przyjaźni. Po powrocie uczestnicy z pomocą opiekunów złożyli potrzebne dokumenty i otrzymali Europass Mobility, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego – zdobytych umiejętności praktycznych i językowych.

W oparciu o zdobyte doświadczenie na praktykach oraz pracy metodycznej nauczycieli powstała rekomendacyjna broszurka przeznaczona dla osób początkujących w zawodzie pracownika socjalnego, sporządzono dwa plakaty o tematyce opieki społecznej z zastosowaniem terminologii litewskiej, angielskiej i włoskiej. Uczestnicy projektu czynnie przyczynili się do urządzenia gabinetu z zajęć praktycznych opieki socjalnej. Równolegle z realizacją projektu, udało nam się również zorganizować szkolenia nieformalne, tematem których była „Integracja osób niepełnosprawnych w życie społeczne za pomocą kolorów i kwiatów”, w których brała udział społeczność partnerów socjalnych: Szkoła-Przedszkole „Malowany Latawiec” w Wojdatach i Dom Opieki Społecznej w Prudziszkach.

Realizacja projektów edukacyjnych z partnerami zagranicznymi podnosi atrakcyjność kształcenia zawodowego w szkole, wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły, a jednocześnie wpływa na poziom kształcenia zawodowego. Chciałabym serdecznie podziękować uczestnikom projektu za godne reprezentowanie naszej szkoły i naszego kraju.

Działalność projektowa realizowana jest w ramach programu Erasmus+, którego działalność na Litwie administruje „Švietimo mainų paramos fondas“

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne! Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE