Entuzjaści z JP2 na Podlasiu

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Aliny Masztaler, kierowniczki działu ds. edukacji alternatywnej i opieki i koordynatorki obozu na Podlasiu.

Entuzjaści z JP2 na Podlasiu

Nareszcie wakacje! To ulubiony czas wszystkich uczniów. Jak spędzić wakacje wesoło, aktywnie, a jednocześnie pożytecznie?! W tym roku obozowicze tradycyjnego wieloletniego obozu Gimnazjum im. Jana Pawła II „Entuzjaści” zwiedzali miejsca mniej znane, poznawali różne kultury, tradycje i obyczaje, jak również przyrodę naszego rodzimego miasta Wilna oraz miast Podlasia. Odbyły się gry sportowe, zabawy integracyjne, wieczorki z piosenkami i wspaniale razem spędzony czas.
By przybliżyć życie i kulturę Żydów w Wilnie, wszyscy udali się do jedynej świątyni żydowskiej, zachowanej z ponad 100 synagog i domów modlitwy w przedwojennym Wilnie, która przetrwała II wojnę światową. Uczniowie zwiedzili Synagogę w stylu mauretańskim, zajrzeli do pomieszczeń na I i II piętrze, a przewodnik pani Natalia przedstawiła życie i kulturę Żydów kiedyś i dziś, odpowiedziała na interesujące młodzież pytania.
Młodzież zwiedziła Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie. Centrum znajduje się w zrekonstruowanym budynku, w którym przed wojną mieścił się teatr żydowski. Uczniowie bliżej zapoznali się z życiem i kulturą społeczności żydowskiej, obejrzeli prace artystyczne żydowskich twórców litewskiego pochodzenia.

Obozowicze zwiedzili miejsca w kraju i w Polsce, w których choć przez chwilę można mieć wrażenie, że czas zatrzymał to coś, co niezmiennie uwielbiamy, czyli kulturę i przyrodę. Wybraliśmy się na magiczne Podlasie. Każde miejsce wydawało się piękne, urokliwe, magiczne… Czuliśmy  niedosyt, bo nie zdążyliśmy zobaczyć wszystkiego, co byśmy chcieli. Mieliśmy możliwość zapoznania się z przepięknym zakątkiem Podlasia o bogatej tradycji, kulturze i przyrodzie, miejsca, które leży w ciekawym krajobrazie lasów, wzgórz, dolin i rzek.

Zwiedziliśmy najcenniejszy zabytek na Podlasiu cudny XVIII-wieczny Pałac Branickich w Białymstoku. Pałac białostocki jest wspaniałym barokowym dziełem wybitnych architektów, nawiązuje do pałaców królów francuskich, stąd nazywany bywa „Wersalem Północy” czy „Wersalem Podlaskim”. Obecnie w pałacu w Białymstoku mieści się Akademia Medyczna. Spacerowaliśmy po zapierającym dech w piersi, kolorowym i wspaniale zadbanym ogrodzie barokowym, który otacza Pałac Branickich.

Tuż obok Białegostoku, nad rzeką Supraślą, w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej znajduje się miasto Supraśl, które ze względu na swe walory ekologiczne ma status uzdrowiska. Zwiedziliśmy Klasztor Męski Zwiastowania NMP z Cerkwią Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Pałac Buchholtzów i inne zabytki. Niesamowite wrażenie na wszystkich wywarło pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Muzeum Ikon ma niezwykły charakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania poprzez oprawę świetlną, obrazową i dźwiękową.
Za chwilę udaliśmy się do wyjątkowej miejscowości, uważanej za leśną „stolicę Polski”, Białowieży. W Parku Pałacowym obejrzeliśmy drzewa, sprowadzone z różnych stron świata. To była lekcja w plenerze o tematyce przyrodniczej, naturze, ekologii, potrzebie ochrony i zachowania przyrody w nienaruszonym stanie. W parku obejrzeliśmy najstarsze zabudowania z czasów rezydencji carskiej, takie jak dworek, stajnia czy brama pałacowa. W białowieskiej cerkwi pw. św. Mikołaja podziwialiśmy unikalny ikonostas z porcelany chińskiej.
Nie pominęliśmy nowoczesnego i ciekawego Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, w którym przedstawione jest bogactwo przyrodnicze Puszczy Białowieskiej. Zobaczyliśmy tu florę i faunę puszczy, interesujące ekspozycje owadów, drapieżników oraz ptaków leśnych, a także ujęcie wpływu człowieka na las.

Ogromną atrakcją był Rezerwat Pokazowy Żubra, gdzie podziwialiśmy żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki oraz rysia. Ścieżka Szlakiem Żebra Żubra prowadziła przez pasmo drewnianych kładek i grobli, wijących się przez podmokły teren puszczy oraz dawne łąki w dolinie rzeki Narewki i zapoznała nas z bioróżnorodnością typów siedliskowych lasów Puszczy Białowieskiej. Spacer Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich na świeżym leśnym powietrzu wśród kilkudziesięciu pięknych, wiekowych dębów wzbogacił również naszą wiedzę historyczną.

W życiu nic się nie dzieje przypadkowo. Ludzie, których spotykamy, miejsca, które odwiedzamy – wszystko ma swój cel. Zwiedzanie i poznawanie bogactw wielokulturowości i przyrody jest wypoczynkiem aktywnym, ciekawym i pożytecznym. Cieszymy się, że obóz miał miejsce poprzez realizację programu letniego wypoczynku dzieci samorządu m. Wilna, dzięki wsparciu edukacyjnemu i opiece nauczycieli oraz sponsorom prywatnym, m.in. UAB „Rimi Vaivorykštė”, UAB „Mano turas” i innym.

PODCASTY I GALERIE