Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Klubu Prasowego Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

zw.lt
Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

10 marca w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyła się tradycyjna impreza „Dzień Otwartych Drzwi”. Mimo że tego roku przebiegała nietradycyjnie – zdalnie, cieszymy się, że wzięło w niej udział, jak co roku sporo rodziców.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez dyrektora gimnazjum Walerego Jaglińskiego, wicedyrektor Olga Jurkevičienė podzieliła się wskazówkami w sprawie rejestracji przyszłych uczniów w systemie rekrutacyjnym miasta Wilna, następnie psycholog szkolny Jolita Jakubauskienė przekazała rady, jak przygotować dziecko do szkoły. To jest oczywiste, że dobre samopoczucie od pierwszego dnia jest niezmiernie ważne. Następnie przed sesją pytań i odpowiedzi głos zabrał znów dyrektor gimnazjum, podał ogólne informacje o szkole, mianowicie poinformował też, że z powodu coraz bardziej rosnącej liczby chętnych dostania się do szkoły uczniów, od tego roku wszystkim przyszłym uczniom będą przeprowadzane testy motywacyjne. Testy odbędą się zdalnie w połowie kwietnia, zarejestrowani do gimnazjum otrzymają informację mailem. Rozumiejąc, że mogą wystąpić problemy, zapewnił, że wszystkie trudności wspólnie da się łatwo pokonać.

Niestety, pierwszy raz zabrakło warsztatów dla przyszłych uczniów oraz spaceru po szkole. Chcąc zrekompensować tę stratę, zapraszamy wszystkich na wirtualną podróż po szkole, w trakcje której można będzie nie tylko zobaczyć pomieszczenia, poznać historię patrona, obejrzeć koncerty, imprezy, ale też w niektórych pomieszczeniach wykonać zadania:

Pragnąc pomóc osobom, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, przekazujemy skrót informacji, gdyby się jednak zjawiły jakieś pytania proszę śmiało pisać:

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie o ukierunkowaniu Innowacyjnej Przedsiębiorczości naboru dokonuje z całego terytorium Samorządu miasta Wilna i okolic. Termin składania wniosków o przyjęcie – od 1 marca do 31 marca b. r.

We wniosku można wskazać maksymalnie 3 szkoły i jedną z nich ma być terytorialna, czyli do której przyszły uczeń należy według deklarowanego miejsca zamieszkania.

W trakcie składania wniosku ważna może być kolejność wyboru szkół. Na pierwszym miejscu trzeba wskazać tę placówkę, do której dziecko miałoby trafić. Zachęcamy do umieszczenia pod numerem pierwszym naszego gimnazjum. W wyznaczonym terminie oczywiście decyzję można będzie zmienić.

Wnioski o przyjęcie do placówek oświatowych są składane elektronicznie. Podłączyć się do systemu można poprzez:

http://www.konarskio.lt/pl/rekrutacja-do-szkoly/ lub

http://www.konarskio.lt/lt/mokiniu-priemimas/

klikamy na:

https://svietimas.vilnius.lt/, tam wybieramy „Bendrasis ugdymas” i klikamy na:

Film o rejestracji do szkół https://svietimas.vilnius.lt/ i klikamy na:

PODCASTY I GALERIE