Dzień Kariery w Lelewelu

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Alberta Bogdanowicza, ucznia klasy IIIa (gimnazjalnej) Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie.

zw.lt
Dzień Kariery w Lelewelu

23 stycznia w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie odbył się Dzień Kariery w ramach prowadzonego przez szkołę doradztwa zawodowego. Celem takich spotkań jest zaprezentowanie uczniom kierunków kształcenia, a tym samym ułatwienie młodym ludziom wyboru przyszłego zawodu.

Prezydent Asocjacji Finansowo-Analitycznej Litwy Nerijus Datkūnas opowiedział uczniom o perspektywie zawodu finansisty. Prezes Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, inżynier Robert Niewiadomski, sporo mówił o zaletach zawodu inżyniera. Zaznaczył, że coraz bardziej powszechne wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i inżynierii przyczyni się do tworzenia wielu nowych miejsc pracy.

Wielu innych dostojnych gości, przedstawicieli różnych profesji, zaszczyciło swą obecnością nasze gimnazjum. Byli to biochemicy, analitycy komputerowi, prawnicy, lekarze, mówiono również o zawodzie pszczelarza. Uczniowie niektórych klas zapoznali się z zawodem strażaka w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej.

Uczniowie klas III i IV (gimnazjalnych) mieli okazję poznać zasady rekrutacji oraz ofertę dydaktyczną poszczególnych szkół wyższych, a mianowicie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Ofertę przedstawili dr hab. inż. Anna Rudawska oraz prof. prodziekan ds. ogólnych i promocji dr hab. inż. Paweł Droździel.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów, przyjaciołom i sympatykom gimnazjum, którzy przybliżyli uczniom ścieżkę kariery zawodowej oraz zachęcali do dalszej edukacji w danych kierunkach.

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych naszego gimnazjum.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!Przypominamy, że w każdy poniedziałek wybierzemy zwycięzcę Radaru Wileńskiego, który za najciekawszą, najbardziej aktualną i operatywną wiadomość tygodnia otrzyma zaproszenia do kina i na koncerty. Zadecyduje między innymi liczba „polubień”, którą uzyska każda radarowa wiadomość.

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

PODCASTY I GALERIE