Dzień kariery w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Ewy Żylińskiej z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Dzień kariery w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Gimnazjum imienia Władysława Syrokomli w Wilnie kształci i wychowuje człowieka otwartego, twórczego i odpowiedzialnego, podejmującego decyzje w oparciu o humanistyczne wartości. Aby dążyć do tego celu, pomaga uczniom i nauczycielom spojrzeć na siebie „ze strony“,
odkryć swoje talenty i potencjał wewnętrzny.

24 marca 2021 r. w gimnazjum został zorganizowany Dzień Kariery dla uczniów 10- 12 klas. Uczniowie, a także ich rodzice oraz nauczyciele (w sumie ponad 160 osób) mieli możliwość uczestniczyć zdalnie w całodniowych szkoleniach „Mój motyw życia”, które prowadził
trener wystąpień publicznych i skutecznej komunikacji, autor programów szkoleniowych, przedsiębiorca – Waldemar Chmielewski. Celem programu szkoleń było przekazanie uczestnikom wiedzy oraz narzędzi umożliwiających odkrywanie własnych talentów, powołania, źródeł
motywacji wewnętrznej sprzyjających uformowaniu dojrzałej osobowości, która potrafi kroczyć przez życie odważnie, odpowiedzialnie, z poczuciem sensu, szczęścia i spełnienia.

Uczestnicy szkoleń odbyli wspaniałą i bardzo ciekawą przygodę w głąb siebie, brali aktywny udział w zadaniach praktycznych i dyskusji, śmiało wypowiadali własne zdanie, które nieraz było sprzeczne ze zdaniem ogółu, stawiali trenerowi zaskakujące pytania, byli całkowicie pogrążeni w temacie.

Jesteśmy niermiernie wdzięczni p. Waldemarowi Chmielewskiemu, specjaliście – trenerowi rozwoju osobistego, m. in. byłemu absolwentowi naszego gimnazjum, a dziś również rodzicowi naszych uczniów, za zorganizowanie wartościowych szkoleń. Dziękujemy również Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za ich sfinansowanie.

PODCASTY I GALERIE