Czym żyje polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym?

Na Radar Wileński otrzymaliśmy wiadomość od zespołu Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, który przysłał własną relację z Dnia Języka Polskiego.

Czym żyje polonistyka na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym? Na to pytanie najlepiej mogli sobie odpowiedzieć ci, którzy przybyli na Dzień Języka Polskiego zorganizowany w celu zapoznania uczniów z uniwersytetem i życiem akademickim, a przede wszystkim – w celu wzbogacenia wiedzy uczestników na temat języka i kultury ojczystej, odkrycia na nowo pewnych prawd związanych z polską kulturą i głębszego przeżycia wybranych tekstów pisanych słowem polskim.

13 marca Dzień Języka Polskiego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbył się już po raz drugi. Licznie zebranych gości, wśród których byli przedstawiciele różnych szkół Wilna i Wileńszczyzny, powitała dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki. Centrum już po raz drugi zorganizowało to przedsięwzięcie, promujące język i kulturę polską. Jego inauguracja odbyła się w sali im. A. Mickiewicza, a z niej uczniowie wyruszyli na wycieczkę po uniwersytecie jako instytucji akademickiej. Podczas wycieczki dr Irena Masojć zapoznała uczniów ze strukturą uczelni wyższej oraz najnowszymi zmianami w procesie studiów, jakie zostały zapoczątkowane przez tzw. Proces Boloński. Studentka II roku filologii polskiej Ewelina Dijak, która w jesiennym semestrze studiowała na Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach, opowiedziała o programie „Erasmus+” i podzieliła się swoim doświadczeniem z pobytu na takiej wymianie akademickiej.

W typowo uniwersyteckiej sali amfiteatralnej goście mieli możliwość wysłuchania wykładu dr Haliny Turkiewicz pt. „trawo – siostrzyczko moja. Franciszkańska terapia w poezji ks. Jana Twardowskiego”. Wybór tematu nie był przypadkowy, w 2015 roku przypada bowiem setna rocznica urodzin tego poety. W krótkim wykładzie dr Halina Turkiewicz postarała się przybliżyć uczniom zarówno sylwetkę pisarza, jak i podstawowe wartości zawarte w jego twórczości: zdumienie otaczającym światem, wszechobecną radość, bezwarunkową miłość i głęboką wiarę. Wyjaśniła, co kryje się pod znanymi przydomkami poety „Jan od Biedronki”, „Ten od głupich dzieci”.

Goście mogli również przynajmniej w pewnym stopniu wyobrazić sobie coroczną uroczystość wręczania dyplomów w auli uniwersytetu, gdyż właśnie na scenie tej sali tym razem otrzymywali dyplomy uznania i nagrody nauczyciele oraz uczniowie ósmoklasiści, którzy zostali wyróżnieni w konkursach współorganizowanych w ścisłej współpracy polonistyki LUE i Stowarzyszenia Polonistów.

Temat poezji został jednak tematem przewodnim Dnia Języka Polskiego. Wrócili do niego w swych dalszych wystąpieniach studenci I, II i III roku polonistyki. Studencki zespół Evviva l’arte (którym od początku kieruje studentka III roku Sabina Lachowicz) pogłębił spojrzenie na poezję, prezentując własne oryginalne wokalno-muzyczne bądź teatralizowane interpretacje utworów ks. Jana Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Juliana Tuwima.

Uczniowie nie byli cały czas tylko biernymi widzami. Zostali bowiem zaproszeni do udziału w zabawie intelektualnej – konkursie błyskawicznym z wiedzy o języku, literaturze i kulturze polskiej. Ten quiz przygotowali dla gości i przeprowadzili wykładowcy polonistyki. Wyglądało na świetną zabawę, a przy okazji wszyscy zebrani dowiedzieli się paru ciekawych faktów z naszej kultury.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni brawami i pamiątkami z atrybutyką uniwersytecką. W coraz bardziej przyjaznej i serdecznej atmosferze spotkanie niestety dobiegło końca. Jeszcze tylko parę popularnych polskich piosenek zaśpiewanych przez dziewczyny z Evviva l’arte, tym razem wspólnie z całą salą – i nastąpił czas na słowo pożegnalne. A w nim – zapewnienie, że takie spotkania staną się coroczną tradycją, oraz zaproszenie do kontynuowania przyjaźni intelektualnej, która już od wielu lat łączy polonistykę Uniwersytetu
Edukologicznego z polskimi szkołami na Litwie.

Dziękujemy za wiadomość oraz czekamy na następne!

Zachęcamy wszystkich Czytelników do przysyłania swoich wiadomości. W tym miesiącu rozlosujemy podwójne zaproszenie do kina Forum Cinemas!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej