Aktywne metody pracy podczas lekcji muzyki w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Renaty Juzokienė, nauczycielki muzyki w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

zw.lt
Aktywne metody pracy podczas lekcji muzyki w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Mateusz Juchnewicz Symphonia World - II Euphoria - III Phantom - 8c

Zawód nauczyciela muzyki jest bardzo fascynujący, jednak wymaga nie tylko wiedzy w zakresie przedmiotu, lecz i poznania szeroko rozumianej sztuki. W czasach pandemii jesteśmy zobowiązani wykazać się znajomością i umiejętnością korzystania z nowoczesnych metod pracy, technologii komputerowych, stosowania różnorodnych programów w kształceniu kreatywności ucznia. W celu uzyskania pożądanego efektu oraz zainteresowania ucznia sztukami pięknymi podczas lekcji muzyki integruję tematy lekcji z różnymi przedmiotami z programu nauczania. Daje to możliwość głębszego rozwoju umiejętności i poszerzenie wiedzy w dziedzinie tak głębokiej, jaką jest muzyka.

W podanych niżej przykładach prac uczniowskich widzimy pomysły na nietradycyjną analizę tradycyjnych i współczesnych partytur muzycznych podczas lekcji. Przedstawiam prace uczniów Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, wykonane za pomocą technologii komputerowych oraz prac plastycznych.

Miłego odbioru!

PODCASTY I GALERIE