Akcja Syrokomlówki na Cmentarzu Bernardyńskim

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Reginy Lewickiej. 25 października społeczność Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie udała się na Cmentarz Bernardyński. Jest to wieloletnia tradycyjna akcja szkoły, w której uczniowie klas 5-8, ich rodzice oraz uczniowie I-IV klas gimnazjalnych wraz z nauczycielami sprzątają na jednej z najstarszych nekropolii Wilna.

zw.lt
Akcja Syrokomlówki na Cmentarzu Bernardyńskim

PODCASTY I GALERIE