„A to Polska właśnie” – program dla studentów polonistyki Uniwersytetu Witolda Wielkiego

Na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od studentów Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

zw.lt
„A to Polska właśnie” – program dla studentów polonistyki Uniwersytetu Witolda Wielkiego

W pierwszej połowie marca 2020 r. odbył się dawno zaplanowany i oczekiwany trzydniowy wyjazd edukacyjny na Podlasie (Suwałki, Białystok, Tykocin) dla studentów i wykładowców polonistyki Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w ramach programu kulturalno-edukacyjnego z cyklu „A to Polska właśnie”. Główny temat tego wyjazdu, który szczęśliwie udało się odbyć jeszcze przed wprowadzeniem na Litwie kwarantanny, stanowiły możliwości integracji kształcenia językowego i literackiego z elementami historii i kultury Polski.

Studenci studiów polonistycznych o kierunku nauczycielskim wspólnie z wykładowcami odwiedzili Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych przez Dyrektor Centrum p. Lidię Kłoczko na temat „Metody pracy z uczniem na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej: metodyka nauczania wybranych wypracowań szkolnych, zasady kryterialnego oceniania wypowiedzi pisemnych uczniów”. Interesującą część tych zajęć stanowiła hospitacja trzech różnych lekcji języka polskiego w jednej ze szkół podstawowych w Suwałkach.

W ramach tego wyjazdu udało się bezpośrednio zapoznać się z regionem Podlasia, jego niektórymi miejscowościami, poznać zabytki i ważne miejsca związane z kulturą, literaturą i historią Polski (m.in. w związku z 500 rocznicą urodzin króla Zygmunta Augusta, 110 rocznicą śmierci Marii Konopnickiej). Dzięki wspaniałemu przewodnikowi, Annie Kraśnickiej, niezatarte wrażenia i wspomnienia pozostawiły wycieczki po Białymstoku oraz Tykocinie z jego pasjonującą historią i zabytkami kultury żydowskiej, włącznie z degustacją smakowitych dań kuchni żydowskiej w miejscowej restauracji „Tejsza“.

Ponadto każdego popołudnia w świetlicy hotelu wykładowcy polonistyki Akademii Edukacji UWW organizowali studenckie seminaria tematyczne: „Suwałki – miasto i ludzie. Maria Konopnicka”, „Esperanto – Ludwik Zamenhof”, „Śladami Zygmunta Augusta”, „Wielokulturowość, wielojęzyczność i skarby przyrody Podlasia”. 

Uczestnictwo studentów w tym przedsięwzięciu edukacji uzupełniającej pozwoli wykorzystać zdobyte doświadczenie oraz wiedzę o polskiej kulturze w poźniejszej działalności pedagogicznej w różnych polskich szkołach Wileńszczyzny – w pracy zawodowej w przyszłości, a także podczas praktyk pedagogicznych w ramach studiów.

Ten pożyteczny i atrakcyjny wyjazd nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, a także innych osób i instytucji (m.in. zaprzyjaźnionej osoby, przeznaczającej 2 proc. podatku docelowo na edukację uzupełniającą studentów polonistyki Uniwersytetu Witolda Wielkiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Polonistów na Litwie oraz firmy przewozowej UAB DAMI TRAVEL). Organizatorzy oraz wszyscy uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania za okazane wsparcie.

PODCASTY I GALERIE