120 lat istnienia szkoły w Jałówce

Dzisiaj na Radarze Wileńskim mamy wiadomość od Krystyny Dajnarowicz.

zw.lt
120 lat istnienia szkoły w Jałówce

Fot. szkoła w Jałówce

Każdy jubileusz stwarza okazję do spotkania i przybliżenia historii dostojnego jubilata. Podobnie jubileusze istnienia konkretnych miejsc czy budynków są sposobnością do spotkania się w gronie osób, dla których posiadają jakieś znaczenie.

120. rocznica istnienia Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce jest wydarzeniem bardzo szczególnym, nie tylko dla obecnych uczniów szkoły, ale także dla zaprzyjaźnionych ze szkołą księży, rodziców, byłych uczniów i pracowników, którzy w murach szkoły spędzili nieraz bardzo wiele lat swojego życia. Okres pandemii ze względu na obowiązujące zaostrzenia i zakazy zmusił do odłożenia świętowania tego pięknego jubileuszu na inny czas. I tak oto 25 maja 2022 r. społeczność Gimnazjum wreszcie doczekała możliwości wspólnego świętowania!

Przygotowania do tego szczególnego dnia rozpoczęły się dość wcześnie, wszak tak piękną rocznicę nieczęsto się obchodzi. Od rana uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy przygotowywali uroczystą Eucharystię oraz atrakcje przewidziane po niej. Przed wyznaczoną godziną zaczęli przybywać goście. Zaszczyciło nas swą obecnością wielu księży. Trzech przyjechało z Polski. To ksiądz prałat Ireneusz Bradtke, ksiądz Krzysztof Sagan i ksiądz Dariusz Leman. Poza tym przybyli do nas ks. Szymon Wikło, ks. Massimo Bianco, ks. Józef Aszkiełowicz, ks. Wiktor Kudriaszow, ks. Piotr Stroceń. O godz. 11.30 dziewięciu księży pod przewodnictwem ks. Tadeusza Jasińskiego rozpoczęło dziękczynną Mszę Świętą. Uczniowie przygotowali oprawę liturgiczną, procesja z darami podkreśliła dziękczynny charakter, natomiast gra p. Alicji na organach wraz z akompaniamentem gitary p. Romualda jeszcze dodała uroczystszego charakteru. 

W kazaniu ks. Krzysztof Sagan, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie, przypomniał myśl przewodnią encykliki św. Jana Pawła II „Fidest et ratio”. Ksiądz mówił, iż podobnie jak ptak nie będzie w stanie latać tylko o jednym skrzydle, tak człowiek potrzebuje w sobie rozwijać dwa „skrzydła”- wiarę oraz rozum. Szkoła zaś stanowi to miejsce, w którym młody człowiek kształtuje rozwój intelektualny, który zaowocuje w jego dalszym, dorosłym życiu. Kaznodzieja przypomniał także słowa Patrona szkoły wypisane na ścianie sali „Nie traćcie czasu”, parafrazując przysłowie „Czas to pieniądz”. Nawiązał do słów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który twierdził, iż „czas to miłość”. Ksiądz w ten sposób zachęcał, by uczniowie jak najlepiej wykorzystali czas, który spędzają w murach szkoły.

Następnie wszyscy przeszli na podwórko do groty Matki Bożej, przy której została odczytana Litania loretańska, a po niej wykonano zdjęcie z dronu. Wspólna fotografia będzie przypominała, że dla wielu osób rocznica egliskiego gimnazjum była ważnym wydarzeniem.

Po nabożeństwie przyszedł czas na słowa przybyłych gości. Pani Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego, wręczyła dyplomy uznania dla nauczycieli oraz pracowników szkoły, podkreśliła przy tym, że wdzięczność należy się wszystkim. Pani mer stwierdziła, że już nie wypada życzyć szkole 100 lat, teraz trzeba życzyć jej 200 lat i jeszcze więcej w dalszym rozwoju i prowadzenia kolejnych pokoleń do jak najpełniejszego rozwoju ich życia. 

Franciszkanin, o. Piotr, przypomniał, że przeszłość stanowi drogę do przyszłości, więc świętując tak piękną historię szkoły należy pamiętać o tym, że idziemy naprzód, ku coraz lepszemu. Przybyli goście otrzymali pamiątkowe albumy, napisane i opracowane przez p. Alicję Dacewicz, nauczycielkę muzyki. Przedstawiają one 120 lat historii istnienia i rozwoju gimnazjum. Głos zabrał także dyrektor szkoły, pan Zbigniew Czech.  W krótkich słowach dał osobiste świadectwo wiary w moc i opiekę Matki Bożej, która zamieszkuje w grotce na terenie szkoły. Stwierdził, iż niejednokrotnie doświadczył, jak trudne i zawiłe sprawy stają się lekkie, a rozwiązanie przychodzi, gdy powierza je w ręce Maryi. 

Gimnazjum ma charakter szkoły, w której przekazywana jest nie tylko wiedza, ale także wiara, czego inicjatorem i uczestnikiem jest właśnie Dyrektor, dla którego ważne są Msze święta i nabożeństwa okresowe, takie jak Droga Krzyżowa czy nabożeństwo majowe. Wspólna modlitwa z wychowankami stanowi dziedzictwo duchowe św. Jana Bosko, który zawsze podkreślał ważność przebywania i przeżywania wszystkiego z podopiecznymi. 

Występy uczniów jeszcze bardziej przybliżały ich wielkie talenty, ponieważ i śpiewali, i tańczyli. Marta z 3 kl. wyrecytowała w bardzo radosnym tonie wiersz o molach książkowych. Uczniowie również wnikliwie przedstawili historię szkoły, prezentując archiwalne zdjęcia oraz nagrane wypowiedzi byłych nauczycieli. 

Każdy z przybyłych gości złożył szkole serdeczne życzenia, przeczytane zostały też listy gratulacyjne od tych, kto nie mógł przybyć osobiście.

Mamy nadzieję, że nasze gimnazjum będzie pomyślnie rozwijało się i doczeka jeszcze niejednego pięknego jubileuszu.

s. Irma ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego

PODCASTY I GALERIE