Puls oświaty
Brenda Mazur

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści 2017 u Mera Wilna (część 2)

W Ratuszu Wileńskim uroczyście wręczono dyplomy maturzystom, którzy z egzaminów państwowych otrzymali dwie, trzy lub więcej „setek”, czyli maksymalnej ilości punktów z egzaminów maturalnych.

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści  2017 u Mera Wilna (część 2)

W tym roku dyplomy wręczono rekordowej liczbie „setkowiczów”- 160 maturzystom.
W tym gronie są również maturzyści szkół polskich: Dominika Wasilewska i Daniel Daukszewicz z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Rapolas Tuczkus z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela oraz Julia Guniewicz z Gimnazjum Jana Pawła II.