• Opinie
  • 7 października, 2021 11:53

Wychowanie młodych Polaków Litwy

Otrzymaliśmy list do redakcji od Diany Judkiewicz z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie o wychowaniu młodych Polaków Litwy.

"Lietuvos rytas"
Wychowanie młodych Polaków Litwy

Fot. Bartosz Frątczak

Pełnowartościowe nauczanie jest jednocześnie kształceniem i wychowaniem, nie polega ono tylko na umożliwianiu uczniom zdobywania wiadomości, umiejętności i nawyków, ale także na rozwijaniu zdolności poznawczych i kształtowaniu cech osobowości, przekonań i motywów postępowania.

Wychowanie było zawsze obecne w polskim systemie edukacji, ale ile jest miejsca dla wychowania w systemie edukacyjnym Litwy? Odpowiedź brzmi banalnie – tyle, ile szkoła sama sobie wydzieli. Wychowawczy aspekt w Polsce jest akcentowany poprzez obowiązek tworzenia i realizację szkolnego programu wychowawczego, na Litwie zaś mamy ogrom poszczególnych działań, prewencyjnych programów, dokumentów określających zasięgi działania edukatora, niektóre szkoły przechodzą nawet na kierowanie całych pionów klas poprzez kuratorów pracy wychowawczej – ile wtedy pracy wychowawczej bywa w takim administrowaniu uczniami? Chociaż na celu mamy wszechstronny rozwój ucznia i harmonijne realizowanie zadań w zakresie nauczania i wychowania, niestety wychowanie często jest odkładane na dalszy plan. Podjęte działania natomiast mają służyć rozwojowi osobowości ucznia, a w szczególności tworzenia w jego świadomości zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, że życie to ten czas, kiedy możemy realizować nasze potencjalne bogactwo i przyczyniać się do ogólnego postępu ludzkości. To jest ten czas dany nam, ażeby urzeczywistniać w sobie i w historii wartości miłości, dobroci, radości, sprawiedliwości, pokoju, za którym tęskni każdy człowiek. Powinniśmy dążyć do tego, żeby uczniowie odkryli prawdziwych siebie, byli świadomi tego, że prawda, wolność, życie, pokój, tolerancja, sprawiedliwość oraz miłość to wartości, przez które powinni odnosić się do drugiego człowieka. Młody człowiek wymaga nie tylko nauczania, ale przede wszystkim wychowania. Z pewnością możemy stwierdzić, że każdy nauczyciel jest wychowawcą.

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II obecnie realizuje program wychowawczy Perły w Koronie, zakładający w swoich działaniach kształtowanie postaw patriotycznych oraz edukację z zakresu historii, kultury i geografii. Program zawiera metody budowania grupy, motywowania młodzieży do osiągania celów, budowania właściwej kultury w grupie. Program jest podzielony na cztery semestry, podczas których uczniowie wraz z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami organizują przedsięwzięcia, które mają swoje cele, ułożone według opracowanego programu.

W dniu 2 października b.r. w gimnazjum miało miejsce edukacyjne spotkanie z pasjonatami dobrego wychowania, twórcami programu Korona Polskiego wychowania i Perły w Koronie z lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Wacławem Czakonem, Joanną Misiarz i Pawłem Ozgą, którzy przeprowadzili dla naszej kadry pedagogicznej szkolenia p. t. Akademia Polskiego Wychowania. Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych wychowania, wspólnoty jako środowiska wychowawczego i edukacyjnego, budowania wspólnoty szkoły, klasy, metody pracy z uczniem oraz indywidualnej pracy wychowawczej.

Wychowawcy, nauczyciele powinni uczyć młodzież samodzielności i podpowiadać takie zadania, które będą prowokować do konkretnego zachowania. Edukacja w takim kierunku staje się bardziej efektywna, ponieważ w maksymalny sposób aktywizuje ucznia. Natomiast uczeń przy realizacji zadań ma szansę na odkrycia swoich talentów, spełniania nowych pasji oraz zainteresowań. Właśnie temu służy systematyczny program wychowawczy, który jest niezbędny w całym procesie edukacyjnym.

Diana Judkiewicz

PODCASTY I GALERIE