• Opinie
  • 3 listopada, 2020 15:20

Własna inicjatywa dyrektor szkoły–przedszkola, czy odgórnie zorganizowane „wsparcie” AWPL–ZChR ?

Upłynęło już sporo czasu, odkąd w środkach masowego przekazu pojawiła się informacja o wyroku sądu Miasta Wilna odnośnie dyrektor stołecznej szkoły–przedszkola „Zielone Wzgórze”, która samowolnie przekierowała pieniądze rodziców na wsparcie AWPL-ZChR. Dotychczas nie nastąpiła reakcja kierownictwa partii w tej bulwersującej sprawie.

zw.lt
Własna inicjatywa dyrektor  szkoły–przedszkola,               czy odgórnie zorganizowane „wsparcie” AWPL–ZChR ?

Fot. FB Szkoła-Przedszkole Zielone Wzgórze

Dlaczego nikt nie broni godności „najuczciwszej” partii?

Jak twierdzi na stronie internetowej AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, „… dzięki zrozumieniu i decyzji o przelewie 1 proc. środków od płaconego przez Was podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku zarobkowego) Akcję Wyborczą Polaków na Litwie–Związek Chrześcijańskich Rodzin w 2019 roku odpisem od podatku poparło 16 549 pracujących, co plasuje ją na pierwszym miejscu spośród partii litewskich. Od wielu lat AWPL-ZChR cieszy się wielkim poparciem i zaufaniem wśród wyborców”. Przewodniczący stwierdza, że „… AWPL- ZChR jako jedyna partia parlamentarna pryncypialnie nie przyjmowała propozycji finansowania partii od struktur biznesu i nie miała żadnych skandali korupcyjnych. AWPL-ZChR, pracująca wyłącznie w interesie wyborców, jest dobrym przykładem realizowania uczciwej polityki”. W imieniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR przewodniczący zwraca się do Przyjaciół i Sympatyków partii z prośbą o skierowanie na konto Akcji Wyborczej Polaków na Litwie–Związku Chrześcijańskich Rodzin 0,6 proc. od podatku zarobkowego, wyjaśniając, że „… podanie–blankiet (forma FR0512) ze wskazaniem organizacji, na którą Inspekcja Podatkowa ma przelać 0,6 proc., może wypełnić każda osoba pracująca. Wypełniony blankiet należy dostarczyć do Działu Inspekcji Podatkowej, wysłać go przez internet lub pocztą. Osoby, corocznie deklarujące mienie i dochody mogą tę formę załączyć do deklaracji”.

Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej w 2019 roku z odpisów podatkowych na konto AWPL-ZChR wpłynęło 154 033,02 Eur, natomiast Wileński Rejonowy Oddział ZPL, którego niezmiennym prezesem również jest Waldemar Tomaszewski, z tego samego źródła w tym samym roku otrzymał 102 676,31 Eur. Warto odnotować, że partie polityczne na Litwie są dokarmiane również z budżetu państwa w zależności od liczby otrzymanych przez nie głosów w różnych wyborach. Tak więc w pierwszym półroczu br. AWPL-ZChR z kasy państwowej otrzymała prawie 157 tys. Eur.

Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie coraz częstsze głosy, że odpisy od podatku dochodowego na rzecz AWPL-ZChR oraz ZPL są ściągane… bez wiedzy samych podatników, a więc – nielegalnie. Potwierdził to niedawno również Sąd Miasta Wilna, który uznał, że dyrektor Wileńskiej Szkoły–Przedszkola „Zielone Wzgórze” Tatjana Urbonienė w 2018 roku sfałszowała cztery wnioski o przekazanie części podatku dochodowego od osób fizycznych na konto AWPL-ZChR. Po tym, jak rodzice uczniów zwrócili do szkoły (nie do Państwowej Inspekcji Podatkowej!) wypełnione wnioski–blankiety (forma FR 0512), dyrektor szkoły–przedszkola dopisała na nich kod partii politycznej Waldemara Tomaszewskiego, co oznaczało, że osoby te jakoby przekazują 1 proc, od podatku dochodowego dla wsparcia AWPL-ZChR. Następnie te sfałszowane wnioski–blankiety zostały przekazane do Państwowej Inspekcji Podatkowej. Jednak szydło wylazło z worka, kiedy rodzice otrzymali komunikaty z Państwowej Inspekcji Podatkowej o tym, że jakoby zgodnie z ich wolą 1 proc. od ich podatku dochodowego został przekazany dla wsparcia AWPL-ZChR. Sąd Miasta Wilna uznał Tatjanę Urbonienė jako winną fałszowania dokumentów i nałożył grzywnę w wysokości 3 500 Euro oraz na roczny okres pozbawił ją prawa do zajmowania stanowiska w urzędzie samorządu. A więc, nie będzie już mogła nie tylko cudzym kosztem wspierać polityków, ale również przez ustalony okres sprawować funkcje na służbie państwowej.

Warto zaznaczyć, że szkoła–przedszkole „Zielone Wzgórze”, w której edukacja odbywa się w języku polskim, na swojej stronie internetowej (redagowanej tylko w językach litewskim oraz angielskim?) również zachęca rodziców, pracowników oraz przyjaciół placówki oświatowej do przekazywania pieniędzy z odpisów podatkowych, zapewniając że „zebrane środki zostaną przeznaczone na wzbogacenie środowiska edukacyjnego grup i klas”. Nikt nie wątpi , że potrzeby szkoły są niemałe, więc to chyba partia powinna byłaby wspierać szkołę, a nie odwrotnie. Oczywiście, że taka „troska” AWPL-ZChR o szkolnictwo polskie na Litwie nie przynosi korzyści placówkom oświatowym oraz chluby dla tej partii.

Warto wyjaśnić, że poczynając od 2020 roku zmieniły się proporcje od podatku dochodowego od osób fizycznych, jakie można przeznaczyć odpowiednim beneficjentom i/lub partiom politycznym, zaś poczynając od 2022 roku wnioski–blankiety (forma FR0512) do Państwowej Inspekcji Podatkowej można będzie wysyłać tylko w wersji elektronicznej. Przy okazji więc być może władze AWPL-ZChR zainteresują się, czy w każdej polskiej rodzinie jest sprzęt komputerowy oraz możliwość korzystania z internetu, szczególnie w tych rodzinach, w których dzieci w okresie pandemii muszą uczyć się zdalnie w domu.

Zbigniew BalcewiczSygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy

PODCASTY I GALERIE