W Bornem Sulinowie nie będzie skansenu sowieckich „pamiątek”

Decyzją Instytutu Pamieci Narodowej w Bornem Sulinowie na Pomorzu Środkowym nie będzie jednak największego w Europie skansenu pomników, tablic i innych form przestrzennych świadczących o pobycie wojsk Armii Czerwonej w Polsce.

Krzysztof Subocz
W Bornem Sulinowie nie będzie skansenu sowieckich „pamiątek”

Fot. PAP/M.Bielecki

Pierwotnie planowano, by w tej najbardziej tajnej bazie wojskowej poza granicami dawnego ZSRR ulokować wszystkie niechciane „pamiątki”. Dla Bornego Sulinowa, które odbudowało się z garnizonowego charakteru, oznaczałoby to dodatkowy napływ turystów i tak zwanych ciekawskich, miłośników militariów etc.

Niestety, decyzją IPN niektóre „pamiątki” z terenu całej Polski trafią do jeszcze bardziej tajnej bazy gdzie były swego czasu magazyny broni atomowej ( głowic), do Podborska, też na Pomorzu, koło Białogardu.

Atomowa baza magazynowa znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym i zdaniem historyków z Instytutu bardziej nadaje się się na … zapomnienie obecności sowietów w Polsce. Do tej bazy wiedzie zarośnięta dróżka śródleśna i mało kto może ją odnaleźć.

To tak jak z naszą świętą pamiątką, z miejscem urodzenia Marszałka Piłsudskiego. Szosa prowadzi w pobliżu Zułowa, ale kierunkowskazu nie ma żadnego.

PODCASTY I GALERIE