Tomaszewski w Parlamencie Europejskim: Mało aktywny i wierny frakcji

Pierwszego lipca minął rok od rozpoczęcia obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Rok temu na drugą kadencję do Parlamentu Europejskiego został wybrany przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Waldemar Tomaszewski.

Gabriel Gorbaczewski
Tomaszewski w Parlamencie Europejskim: Mało aktywny i wierny frakcji

Fot. Antoni Radczenko

Społeczeństwa krajów demokratycznych rozliczają polityków z aktywności parlamentarnej oraz wiarygodności ich wypowiedzi w celu podwyższenia poziomu merytorycznego debaty publicznej. Autor sprawdza jak przez ten czas pracował jedyny polski europoseł z Litwy na tle innych eurodeputowanych z Litwy.

W.Tomaszewski razem z 19 posłami Prawa i Sprawiedliwości należy do trzeciej według liczebności frakcji politycznej – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, którzy w sumie łączą 76 eurodeputowanych. Lider Akcji Wyborczej jest członkiem Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz piastuje stanowisko wiceprzewodniczącego delegacji EP do spraw stosunków z Białorusią.

W.Tomaszewski bierze udział tylko w 60,58 proc. głosowań, gdy średnia dla całego składu EP jest 89,6 proc.. Można to argumentować pozycją przewodniczącego partii krajowej, w której W.Tomaszewski jest głównym decydentem i ciągle podróżuje na linii Wilno-Bruksela-Strasburg. Inni przewodniczący partii litewskich w EP, V.Mazuronis i G.Landsbergis są o wiele bardziej zdyscyplinowani i biorą udział w odpowiednio 93,43 proc. i 94,58 proc. głosowaniach, zaś przewodniczący partii Porządek i Sprawiedliwość, Rolandas Paksas głosuje na posiedzeniach jeszcze rzadziej niż przewodniczący AWPL (60,43 proc.).

Przewodniczącemu AWPL nie można zarzucić braku lojalności wobec swego ugrupowania politycznego. Jedyny polski poseł z Litwy głosuje w 87,39% zgodnie z linią Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Procent udziału w głosowaniach niewątpliwie przekłada się na ilość wystąpień podczas sesji plenarnych. Średnia dla litewskiej delegacji europosłów jest 104,82 wystąpień za rok pracy w PE, gdy W.Tomaszewski za rok obradowań w PE wystąpił tylko 20 razy i rzadziej od niego zabiera głos tylko Algirdas Saudargas.

Parlament Europejski odgrywa ważną rolę – razem z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej bierze udział w tworzeniu bazy legislacyjnej. Instytucje unijne regulują takie obszary jak handel zagraniczny, konkurencja, europejska waluta, rolnictwo, energetyka i ochrona środowiska. W obecnej kadencji głównymi zadaniami PE jest Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), wspólny rynek energii czy polityka migracyjna.

Największy udział w powstaniu nowego prawa unijnego mają tak zwani posłowie sprawozdawcy. W celu reprezentowania stanowiska EP w rokowaniach z Komisją i Radą wystawiają ich komisje i frakcje parlamentarne. W. Tomaszewski przez rok pracy w EP nie złożył żadnego sprawozdania (w Brukseli często jeszcze nazywanych raportami). Średnia złożonych sprawozdań przez litewskich posłów jest 1,27, liderem wśród posłów z Litwy wg tego wskaźnika jest G.Landsbergis, który złożył aż 8 sprawozdań. Warto podkreślić, że aż 8 z 11 delegowanych przez Litwę europosłów przez rok pracy nie złożyło żadnego sprawozdania.

Posłowie z mniejszych frakcji, do jakich są zaliczani posłowie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli i W.Tomaszewski, mają większe szanse być kontrsprawozdawcami, których zadaniem jest znalezienie wspólnego stanowiska z głównym sprawozdawcą. Jednak lider AWPL w obecnej kadencji EP jako kontrsprawozdawca jeszcze nie pracował. Najczęściej tą funkcję pełnił Zigmantas Balčytis (14 razy), przy średniej 2 kontrsprawozdań na litewskiego eurodeputowanego. Świadczy to o słabej pozycji i sile przeboju przewodniczącego AWPL w swojej komisji parlamentarnej oraz o kwestionowanych kompetencjach 22 asystentów europosła z ramienia AWPL.

Źródła: Europarl.europa.eu; VoteWatch.eu, mepranking.eu

Gabriel Gorbaczewskiabsolwent stosunków międzynarodów na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie student studiów magisterskich na kierunku międynarodowe stosunki gospodarcze na Szkole Głównej Handlowej oraz studiów Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Główne pole zainteresowań to polityka zagraniczna Litwy oraz polityka energetyczna państw bałtyckich i Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE