• Opinie
  • 21 grudnia, 2015 6:02

Sobik: Nowa Wilejka dla AWPL ma istotne znaczenie na wyborach

Główna Komisja Wyborcza w ubiegłym tygodniu zatwierdziła nowe granice jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach sejmowych w przyszłym roku. Zgodnie z nowym podziałem w Wilnie będzie 12 okręgów wyborczych, a w Kownie -7. W Wilnie powstały dwa nowe okręgi wyborcze - Ponary oraz Werki.

Paweł Sobik
Sobik: Nowa Wilejka dla AWPL ma istotne znaczenie na wyborach

Fot. Antoni Radczenko

Poniżej prezentujemy komentarz polskiego politologa Pawła Sobika związanego z Uniwersytetem Wrocławskim:

Komisja zdecydowała się na mniej radykalny podział, aby przenieść z okręgu do okręgu możliwie najmniejszą liczbę wyborców. Z tego powodu, w Wilnie nie zdecydowano się na wyznaczenie 13 okręgów dopasowanych do granic administracyjnych miasta, a przystano na wariant „12+Grzegorzewo”. Z punktu widzenia postępującego przyrostu liczby mieszańców stolicy, w perspektywie następnych lat, lepszym (i bardziej trwałym) byłoby wyznaczenie większej ilości okręgów w Wilnie, co jednak narażało interesy rejonów w innych częściach Litwy.

Utrzymano, kluczowy z punktu widzenia AWPL, podział rejonów wileńskiego i solecznickiego na trzy okręgi zgodne z podziałem administracyjnym. Daje to partii możliwość zdobycia dwóch miejsc w Sejmie od razu w I turze (okręgi miednicki i solecznicki), w trzecim przypadku – na mandat w I lub II turze (okręg niemenczyński, w którym znajdują się starostwa Awiżenie i Rzesza, w których AWPL przegrywa z innymi partiami). W innych okołostołecznych okręgach Akcja nie ma szans na powiększenie swojego dorobku mandatowego. Z punktu widzenia końcowego wyniku, nie ma znaczenia, czy Połkunia zostanie „przegłosowana” przez Elektreny, czy Orany.

W Wilnie istotne znaczenie dla AWPL ma tylko kształt okręgu Nowa Wilejka. Według nowego podziału, okręg ten tworzyć mają starostwa Nowa Wilejka (z Kolonią Wileńską) i Rosa. Jest to dla AWPL korzystniejsze rozwiązanie, niż wcześniejsze propozycje VRK, które dołączały do starostwa Nowa Wilejka części starostwa Antokol (Dworczany i Antowilla). W okręgu w dotychczasowych granicach (starostwa Nowa Wilejka i Nowy Świat), AWPL nie uzyskiwała mandatu, głównie z uwagi na mniejsze poparcie w II turze na Nowym Świecie. Teraz to starostwo zostało wyłączone z okręgu, co zwiększa szansę kandydata partii.

Trudno spodziewać się sukcesu mandatowego w okręgu Ponary (z Nowym Światem i częścią Wilczej Łapy), chociaż kandydat AWPL ma szansę na odniesienie zwycięstwa w I turze. W pozostałych okręgach, w kilku przypadkach (Szeszkinie, Justyniszki, Leszczyniaki, Karolinki) możliwe jest wejście kandydata AWPL do drugiej tury. W niej, z uwagi na skład narodowościowy, faworytem będzie dowolny kandydat partii ogólnolitewskiej.

Wyniki wyborów samorządowych z marca br. naniesione na grancie „nowych” okręgów:
Wilno: Nowe Miasto 12,05 proc. (bez zagranicy); Stare Miasto 10,47 proc.; Antokol 9,18 proc.; Żyrmuny 15,07 proc.; Fabianiszki 15,17 proc. ; Szeszkinie 20,31 proc. ; Justyniszki 20,78 proc.; Karolinki 17,22 proc.; Leszczyniaki 18,40 proc.; Nowa Wilejka 32,48 proc.; Werki 10,94proc.; Ponary 26,47proc..
Rejony: Molety-Święciany 10,91 proc.; Niemenczyn 52,07 proc.; Soleczniki 72,77 proc.; Miedniki 71,05 proc.; Landwarów-Jewie 15,23 proc.; Orany-Troki 9,42 proc..

PODCASTY I GALERIE